วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

ค้นหา: คณะมนุษยศาสตร์และสังคม-2

ดร. ดอว์น รูนีย์ นักประวัติศาสตร์ศิลปะมอบหนังสือที่สะสมของตระกูลและเขียนเอง จำนวนมากกว่า 1,200  เล่ม ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

28 ก.พ. 2024
(มีคลิป)เมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ร่วมให้การต้อนรับ ดร. ดอว์น รูนีย์ นักเขียนที่มีชื่อเสียงระดับโลก ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมของเอเชีย ซึ

ศิษย์เก่า มนุษย์-สังคม มข. รุ่น 8 ระดมทุนมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่คณะจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่รุ่นน้องศิษย์ปัจจุบัน

01 พ.ย. 2023
รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ประภาส แก้วเกตุพงษ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสื่อสารองค์กร และบุคลากรกลุ่มพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับ ศิษย์เก่าภาควิชาภาษาต่างประเทศและภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 8 กว่า 20 คน เดินทางเข้าพบเพื่อมอบเงินบริจาค เป็นจำ