วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

ข่าวรอบทิศ

ข่าวสารทั่วไปรอบทิศภูธร

มูลนิธิสัมมาชีพ เดินหน้าภารกิจ “สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่”เตรียมจัดงานใหญ่ “15 ปีสัมมาชีพ สานพลังไทย สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่”
ส.ป.ก. ร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนฯ ณ แปลงนาสาธิต อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
เลขาธิการ ส.ป.ก.นำทัพผู้บริหาร เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2568
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินฯ อนุมัติงบกว่า 53 ล้านบาท พัฒนาโครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดโครงการฝึกอบรมออนไลน์ “การพัฒนาผลผลิตเพื่อเชื่อมโยงตลาด” ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
สายมูตัวจริงห้ามพลาด! ททท. จัดงาน “ศรัทธา อีสานมูแฮง” ชวนสัมผัสโลกแห่งความศรัทธาและพลังแห่งมูเตลู มูให้ปังกับเกจิอาจารย์วัดดังแห่งที่ราบสูงอีสาน วันที่ 19-21 กรกฎาคมนี้ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ส.ป.ก. ร่วมพิธีเปิดงาน “โครงการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่คลองชลประทานวัดละหารไร่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” จังหวัดระยอง
ส.ป.ก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน และขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
ส.ป.ก. จัดโครงการพัฒนาบุคลากร“การบริหารจัดการทรัพย์สินการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและพัฒนารายได้จากที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์” รุ่นที่ 2
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2567 รอบ 2 เขตตรวจฯ 14 จังหวัดยโสธร และ จังหวัดอำนาจเจริญ