วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

“ISAAN PRIDE 2024” มข. เฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ ขับเคลื่อนความหลากหลาย ร่วมสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม

22 มิ.ย. 2024
165

วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร(เดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์เพศภาวะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายคณะทำงานจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสมาคมภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเครือข่ายนักกิจกรรมเพื่อความหลากหลายทางเพศ จัดงาน ISAAN PRIDE 2024 ขับเคลื่อนความหลากหลายทางเพศ เพื่อนำไปสู่ความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางสังคม ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3 และในปีนี้ยังคงความยิ่งใหญ่ ทั้งยังได้รับความสนใจจากนักศึกษา รวมไปถึงกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศมาร่วมโบกธงเฉลิมฉลองเดือนแห่งความภูมิใจกว่า 3,000 คน

448547275-911053340826192-5901937052242383979-n-768x512

ISAAN PRIDE 2024 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Proud to be Pride” โดยรูปแบบกิจกรรมภายในงานมุ่งเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางเพศ ซึ่งกิจกรรมในช่วงแรกเป็นเวทีเสวนา ในประเด็น “อนาคตนี้สีรุ้ง: ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายสมรสเท่าเทียม ในประเทศไทย” ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศระหว่างนักวิชาการและนักศึกษาเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพภายใต้ความท้าทายการผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียม ซึ่งถือเป็นประตูบานแรกที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่ความเท่าเทียมทางเพศที่แท้จริง

image

อาจารย์ ดร.ชีรา ทองกระจาย รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เพศภาวะศึกษา กล่าวว่า “การที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านแล้วจะทำให้กลุ่มผู้มีความหลายหลายทางเพศมีพื้นที่แสดงออกและสามารถเปิดใจพูดคุยเรื่องความหลากหลายทางเพศได้อย่างตรงไปตรงมา สำหรับนักศึกษาเองก็จะสามารถวางแผนอนาคต รวมไปถึงสร้างความเบาใจแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการสร้างครอบครัวในอนาคตได้”

448720785-911054310826095-6485236883305092088-n

การเดินขบวนพาเหรดไพรด์ ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของการจัดงานครั้งนี้ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.คุรุศาสตร์ คนหาญ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย   รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย   รวมทั้งสภานักศึกษา องค์กรนักศึกษา สโมสรนักศึกษาในคณะต่าง ๆ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น กองพัฒนานักศึกษา และเครือข่ายผู้สนับสนุนอื่น ๆ เข้าร่วมด้วย ซึ่งถือเป็นการจารึกในอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่แสดงออกถึงพลังของกลุ่มหลากหลายทางเพศ ร่วมกันออกมาเคลื่อนไหวโบกธงสีรุ้งเพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศโดยเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งนี้

image

รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตะหนักถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิความหลากหลายทางเพศ และความเท่าเทียมทางเพศ เพื่อเป็นพื้นที่ในการแสดงออก และแลกเปลี่ยนความคิดของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เราพร้อมที่จะโอบรับทุกกลุ่มคนที่มีอยู่อย่างหลากหลายในสังคม”

image

โดยกิจกรรมในช่วงเย็นได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.คุรุศาสตร์ คนหาญ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวประกาศเจตนารมณ์ว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำในอีสานและในระดับประเทศ ที่มีเจตนารมณ์อย่างแรงกล้าที่จะเป็นผู้นำสีรุ้งในอีสานยุคใหม่ โดยจะเป็นผู้นำในการสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องสิทธิความหลากหลายทางเพศและความเป็นธรรมทางเพศ เป็นผู้นำในการสร้างพื้นที่ทางสังคมที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศ ไม่ว่าเป็นนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือบุคคลทั่วไปในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นผู้นำในการรณรงค์ขับเคลื่อนการยุติความไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งเพศ และสร้างนโยบายเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมทางเพศ และคุ้มครองสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ให้เผยแพร่ไปในสังคมวงกว้างต่อไป”

DSC06220-768x432

และอีกหนึ่งกิจกรรมสุดพิเศษในการจัดงานครั้งนี้ คือ การประกวด KKU Pride Icon ภายใต้คอนเซ็ปท์ MY PRIDE IS… ความภาคภูมิใจของฉันคือ…..” เฟ้นหาตัวแทนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มคนผู้มีความหลากหลายทางเพศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแสดงออกถึงจุดยืนและเป็นตัวแทนที่จะส่งเสริมความเท่าเทียม รวมไปถึงสร้างความเข้าใจในความแตกต่างหลากหลายในสังคม

IMG-5693-1536x1024

แม้ว่าในตอนนี้ประตูบานแรกได้เปิดออก แต่ความเท่าเทียมนั้นยังคงต้องเดินทางอย่างต่อเนื่องและยาวไกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังคงก้าวเดินไปพร้อมกับความหลากหลายที่สวยงามในสังคม เพื่อสร้างเวทีในการสื่อสารสร้างความเข้าใจ และการแสดงออกถึงตัวตนที่แตกต่างหลากหลายจากกลุ่มความหลากหลายทางเพศ Proud to be Pride” เป็นพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจให้กับทุกเพศ ไม่ว่าจะเป็นเพศ ช่วงวัย วัฒนธรรม ประเพณีที่หลากหลาย ทุกคนล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน และมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมเป็นพื้นที่แห่งความหลากหลายที่เราจะไม่ทิ้งใคร   ไว้ข้างหลัง.

ที่มา / เบญจมาภรณ์  มามุข  

DSC05884-768x432 DSC05974-768x432 448847801-911053294159530-7063932901293754842-n-768x512
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
วันศรีนครินทร์ ประจำปี 2567 มีผู้มีจิตการกุศล ร่วมโทรศัพท์ บริจาคเเงินสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์กว่า 26 ล้านบาท
รองเท้าต้านเชื้อแบคทีเรีย! นศ.มข. คิดค้นนวัตกรรม สเปรย์เคลือบรองเท้ากันน้ำ ป้องกัน ขจัดคราบ ต้านเชื้อแบคทีเรีย
สำนักบริการวิชาการ ถอดบทเรียนจากประสบการณ์งานฝีมือสู่หลักสูตรฝึกทักษะอาชีพคนพิการ ‘แบรนด์ฝ้ายลายสอง’และ ‘แบรนด์หัวถนนแฮนด์เมด’
นร.สาธิตฯ มข. ศักยภาพระดับโลก คว้ารางวัลระดับอาเซียนถึง 2 รางวัล จากงานแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 10 ASPC 2024
สายมูตัวจริงห้ามพลาด! ททท. จัดงาน “ศรัทธา อีสานมูแฮง” ชวนสัมผัสโลกแห่งความศรัทธาและพลังแห่งมูเตลู มูให้ปังกับเกจิอาจารย์วัดดังแห่งที่ราบสูงอีสาน วันที่ 19-21 กรกฎาคมนี้ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“แนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยฯ