วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดค่ายอาสาพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566

13 พ.ย. 2023
13421

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดค่ายอาสาพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้องจ.ขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก นายวสันต์ เปรมศรี   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเม็ก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯโดยมี อ.ดร.ศิริพร โทลา ผู้ช่วยคณบดี                 ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ เดินทางร่วมกิจกรรมพิธีเปิดค่าย พร้อมด้วยนายสุบรรณ สีพันดอน ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัวขัว หมู่ที่ 3 นายวริทย์ หาดจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 6                 นายกิตติพงษ์ ข้อสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว พร้อมด้วยคณะครู ชาวบ้าน นักเรียน และนักศึกษา ในกิจกรรมในพิธีเปิด เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566  ซึ่งการจัดค่ายอาสาพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเกษตร  จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2566 

โดยในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.กฤตพล สมมาตย์ หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์        เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติโครงการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงโค กระบือ และออกพื้นที่ร่วมกับชุมนุมสัตวบาล นักศึกษา ในการดูแลโคกระบือให้คำแนะนำการสังเกตและการรักษาเบื้องต้นสำหรับโคกระบือที่ป่วย ให้เกษตรกรที่เลี้ยง โคกระบือในชุมชน และชุมนุมเห็ด ได้บรรยายและฝึกปฏิบัติโครงการเห็ด แก่ชาวบ้าน ร่วมทั้งได้สร้างทำโรงเรือนเห็ดให้แก่ทางโรงเรียน ประกอบด้วย เห็ดนางฟ้า และชาวค่าย ได้ทำกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ของโรงเรียน วัด ชุมชน พื้นที่โดยรอบให้มีทัศนียภาพที่งดงามยิ่งขึ้น นอกนี้ ทางค่ายฯ ได้มีกิจกรรมพ่อฮัก-แม่ฮัก กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ เบิ่งแงงฮักแพงซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและชาวค่ายมากยิ่งขึ้น

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นการปิดโครงการฯ  ได้รับเกียรติจาก       นายกิตติพงษ์ ข้อสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว ประธานกล่าวปิดโครงการฯ  กล่าวว่า ขอขอบคุณชาวค่ายทุกท่าน และคณะเกษตรศาสตร์ มที่หาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาและเผยแพร่วิชาการเกษตร ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีงาม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียน และมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่าย ความร่วมมือต่าง ๆ ทำให้เป็นมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน และชุมชนได้เป็นแหล่งเรียนรู้    ของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง และตลอดไป

อ.ดร.ชานนท์ สุนทรา อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมค่ายอาสาเกษตร (อสก.) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโครงการค่ายอาสาเกษตรและเผยแพร่วิชาการเกษตร ปีการศึกษา 2566  เป็นการเผยแพร่วิชาการเกษตรแก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่   ทั้ง 2 หมู่บ้าน ซึ่งมีทั้งการบรรยายและการสาธิตเรื่องการปลูกพืช การเพาะเห็ด การเลี้ยงสัตว์ จากอาจารย์ และนักศึกษาชุมนุมต่าง ๆ จากคณะเกษตรศาสตร์ มข. ขอบคุณผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน และชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ รวมทั้งให้การดูแลนักศึกษาที่ได้เดินทางมาร่วมโครงการ ฯ ในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เข้ามาพัฒนาโรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว และชุมชนทั้ง 2 หมู่บ้าน ในโอกาสต่อไป

ข่าว : ศศิธร สูงนารถ

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 dWgJ6WZ.jpeg MAaG61.jpeg MB9x2v.jpeg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1
<figure class=


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
วันศรีนครินทร์ ประจำปี 2567 มีผู้มีจิตการกุศล ร่วมโทรศัพท์ บริจาคเเงินสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์กว่า 26 ล้านบาท
รองเท้าต้านเชื้อแบคทีเรีย! นศ.มข. คิดค้นนวัตกรรม สเปรย์เคลือบรองเท้ากันน้ำ ป้องกัน ขจัดคราบ ต้านเชื้อแบคทีเรีย
สำนักบริการวิชาการ ถอดบทเรียนจากประสบการณ์งานฝีมือสู่หลักสูตรฝึกทักษะอาชีพคนพิการ ‘แบรนด์ฝ้ายลายสอง’และ ‘แบรนด์หัวถนนแฮนด์เมด’
นร.สาธิตฯ มข. ศักยภาพระดับโลก คว้ารางวัลระดับอาเซียนถึง 2 รางวัล จากงานแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 10 ASPC 2024
สายมูตัวจริงห้ามพลาด! ททท. จัดงาน “ศรัทธา อีสานมูแฮง” ชวนสัมผัสโลกแห่งความศรัทธาและพลังแห่งมูเตลู มูให้ปังกับเกจิอาจารย์วัดดังแห่งที่ราบสูงอีสาน วันที่ 19-21 กรกฎาคมนี้ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“แนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยฯ