วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ตลาดงานยุคหลังโควิด เสวนา New Gen & New Chapter of Thailand’s Tourism: คนรุ่นใหม่และการท่องเที่ยวบทใหม่ของประเทศไทย

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) จัดเสวนา “New Gen & New Chapter of Thailand’s Tourism: คนรุ่นใหม่และการท่องเที่ยวบทใหม่ของประเทศไทย” อัปเดตทิศทางการท่องเที่ยว และตลาดแรงงานยุคหลังโควิด-19 กับผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวชั้นนำระดับประเทศ วันที่ 29 มีนาคมนี้

ผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดเผยว่า ขณะนี้ไทยได้เปิดประเทศและเปิดรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการการรับมือสถานการณ์โควิด-19 ของหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะจีน ถือเป็นสัญญาณ “จุดสิ้นสุดของวิกฤตโควิด-19” ซึ่งเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทย คาดว่าในปี 2566 ภาคการท่องเที่ยวจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นและสามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ในแง่ของตลาดแรงงานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในยุคหลังโควิด-19 อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งความต้องการในการจ้างงาน และจำนวนแรงงานที่อาจจะขาดหายไปในบางประเภท เนื่องจากช่วงล็อกดาวน์ไม่มีนักท่องเที่ยว แรงงานกลุ่มนี้จึงออกจากงาน หันไปทำอาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัว ซึ่งเมื่อสถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มคลี่คลาย จึงขาดแคลนแรงงานกลุ่มนี้จำนวนมาก ขณะที่คนรุ่นใหม่หรือเด็กจบใหม่ก็อาจมีคุณสมบัติที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานภายหลังยุคโควิด-19 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จึงจัดงานเสวนา “New Gen & New Chapter of Thailand’s Tourism: คนรุ่นใหม่และการท่องเที่ยวบทใหม่ของประเทศไทย” เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ ความเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มการท่องเที่ยว รวมถึงความต้องการตลาดแรงงานของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในยุคหลังโควิด-19 สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจและบริการให้ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้คว่ำหวอดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศมาร่วมให้ความรู้และพูดคุยแลกเปลี่ยน อาทิ คุณจักรพงษ์ ชินกระโทก CEO & Founder, Findfolk Co.,Ltd คุณพิมพร ไชยรุ่งเรือง Senior Talent Development & HR Manager, Intercontinental Bangkok and Holiday Inn Bangkok และคุณมารีน่า ชินอนุรักษ์ชาติ Director of Marketing and Sales, MC Planner

ผู้สนใจร่วมงานเสวนา ฟรี! วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมไสว สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน คลิก https://bit.ly/3KphzYd

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง