วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

สำนักบริการวิชาการ มข. Upskill บุคลากรท้องถิ่น จัดหลักสูตร “การป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ “ รุ่นที่ 5

13 พ.ค. 2024
46

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม Upskill บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร “การป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และข้อบกพร่อง กรณีศึกษาข้อชี้มูล จาก องค์กรและหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดิน แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การบริหารสัญญา ปัญหาการอุทธรณ์ ข้อร้องเรียน อุปสรรคในการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดอยุธยา โดยมีผู้สนใจเข้ารับการอบรม จำนวน 121 ท่าน

    วิทยากร อาจารย์ธีรัตน์ บางเพ็ชร ผู้อำนวยการส่งเสริมและบูรณาการมีส่วนร่วมต้านทุจริต รักษาราชการแทน สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น และ อาจารย์ศิลิกา การดี กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น โดยหลักสูตรนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความกระจ่าง กรณีหากมีการอุทธรณ์จะดำเนินการต่ออย่างไร แนวทางการพิจารณาคำอุทธรณ์ กรณีใดบ้างจะต้องส่งคำอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการพิจารณาทบทวนไปยังกรมบัญชีกลาง แม้กระทั่งการแก้ไขสัญญา การพิจารณาลดหรืองดค่าปรับหรือขยายระยะเวลาตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา การคิดค่าปรับ ฯลฯ ผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องเข้าใจและทราบขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ภาพ : นางสาวอุมาพร ปาลสาร

ข่าว : นางสาวนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล

ทีมงานภาคสนาม : นางสาววรรณวิษา ธนาจินตวิทย์ นางสาววาสนา จงจิตกลาง และนางสาวอุมาพร ปาลสาร

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นศ.สถาปัตย์ มข.ไอเดียล้ำ ออกแบบอาคารสูงรักษ์โลก เผยมุมมองอนาคตเมืองขอนแก่นในอีก 100 ปี   และกังสดาลใน 40 ปีข้างหน้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการ กับ บ.พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกัด และรับมอบรถจยย.ไฟฟ้า ไว้ใช้ประโยชน์ 35 คัน
“ออมสินยุวพัฒน์” ทีม ของแทร่ เวียงเก่า ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรม “ย่ำเกลือยืดเหยียดล้างคูคลองด้วยทักษะแพทย์แผนไทย”
สำนักบริการวิชาการ บูรณาการร่วมกับ อบต.ท่ากระเสริม เดินหน้าบริการวิชาการสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องด้านการศึกษาที่เท่าเทียมและเสมอภาค
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร Upskill การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ สำหรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติฯ รุ่นที่ 10
นร.สาธิตศึกษาศาสตร์ มข. คว้าแชมป์หุ่นยนต์ระดับโลก Robocup Japan Open 2024 กลับสู่ประเทศไทยได้สำเร็จ