วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

สำนักบริการวิชาการ หนุนบุคลากรสายสนับสนุน Upskill ทักษะการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำเพื่อประกอบการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น

11 พ.ค. 2024
386

สำนักบริการวิชาการ หนุนบุคลากรสายสนับสนุน Upskill ทักษะการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำเพื่อประกอบการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น

     วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2567 สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น กิจกรรม “การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ” ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 5 สำนักบริการวิชาการ โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัย และ หน่วยงานภายนอก สนใจเข้าร่วม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ เข้าใจขั้นตอน วิธีการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ ได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง พร้อมตรวจสอบ และรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล และสามารถนำผลงานที่ได้ไปประกอบการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นได้

 รศ.ดร.โชคชัย ยืนยง รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษาตลอดชีวิต ประธานในพิธีเปิดการอบรมได้กล่าวต้อนรับวิทยากร และผู้เข้าอบรม พร้อมกล่าวถึงภารกิจของสำนักบริการวิชาการ 3 ด้าน ได้แก่ การจัดหลักสูตรการจัดการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong education) การจัดหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ (Integrated Curriculum) และการประสานบริการวิชาการสู่สังคม (Community Outreach) ซึ่งการอบรมครั้งนี้สอดคล้องกับภารกิจดังกล่าว และคาดหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอชำนาญการ ชำนาญงาน หรือ การขอตำแหน่งที่สูงขึ้น

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กาญจนศรี สิงห์ภู่ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อประเมินผลงานวิชาการฯ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และเทคนิควิธีการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ ระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิทยากรให้ข้อเสนอแนะพร้อมคำแนะนำในการปรับเนื้อหาในการเขียน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เตรียมความพร้อมในการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อประกอบการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น

ภาพ-ข่าว :  ชาลี  พรหมอินทร์  สำนักบริการวิชาการ มข.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นศ.สถาปัตย์ มข.ไอเดียล้ำ ออกแบบอาคารสูงรักษ์โลก เผยมุมมองอนาคตเมืองขอนแก่นในอีก 100 ปี   และกังสดาลใน 40 ปีข้างหน้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการ กับ บ.พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกัด และรับมอบรถจยย.ไฟฟ้า ไว้ใช้ประโยชน์ 35 คัน
“ออมสินยุวพัฒน์” ทีม ของแทร่ เวียงเก่า ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรม “ย่ำเกลือยืดเหยียดล้างคูคลองด้วยทักษะแพทย์แผนไทย”
สำนักบริการวิชาการ บูรณาการร่วมกับ อบต.ท่ากระเสริม เดินหน้าบริการวิชาการสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องด้านการศึกษาที่เท่าเทียมและเสมอภาค
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร Upskill การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ สำหรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติฯ รุ่นที่ 10
นร.สาธิตศึกษาศาสตร์ มข. คว้าแชมป์หุ่นยนต์ระดับโลก Robocup Japan Open 2024 กลับสู่ประเทศไทยได้สำเร็จ