วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

จังหวัดมหาสารคามจัดการประกวดสุดยอดผ้า ประจำปี 2567

วันพฤหัสที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09:30 น. ที่ห้องประชุม 106 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลอีกทั้งเป็นการอนุรักษ์และ สืบสานภูมิปัญญาของคนไทยให้คงอยู่สืบไป โดยการจัดงานมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย

2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ โดยใช้ภูมิปัญญา ท้องถิ่น องค์ความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ช่างทอผ้า

4. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

การดำเนินงานการประกวดสุดยอดผ้าจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลการประกวด จากหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน ซึ่งมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และช่างทอผ้า ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม จากทั้ง 13 อำเภอ ส่งผ้าเข้าประกวด จำนวน 26 กลุ่ม/ราย 32 ผืน

โดยนาย พงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนร่วมกิจกรรม

ที่มา / ปชส.มหาสารคาม

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif