วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

นักวิจัย COLA มข. สุดเจ๋ง!! พัฒนาแพลตฟอร์ม “Hotel Information App” ลดการสูญเสียโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้กับ อบจ.

21 มี.ค. 2024
134

ทีมนักวิจัยจากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น (COLA KKU) ออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อช่วยให้การบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จากผู้พักในโรงแรม                           ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนวัตกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยข้อมูลขนาดใหญ่และการสะกิดเตือน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม ววน.และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

          ผศ.ดร.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวถึงที่มาของแนวคิดการพัฒนาว่า “ค่าธรรมเนียมโรงแรมเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญที่ อบจ. จัดเก็บเอง แต่ อบจ. ประสบปัญหาในการจัดเก็บได้น้อยกว่าความเป็นจริงหลายเท่า สาเหตุหนึ่งคือการขาดฐานข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนโรงแรมและผู้เข้าพักที่ครบถ้วน”  ดังนั้น Hotel Information App” ช่วยสกัดและรวบรวมข้อมูลโรงแรมจากเว็บไซต์จองโรงแรมชื่อดัง อาทิ Agoda.com, Booking.com, Expedia.com, Traveloka.com ซึ่งช่วยให้ อบจ. มีข้อมูลรายชื่อโรงแรมที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้ทรัพยากรน้อยลงผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เจ้าหน้าที่ของ อบจ. สามารถเลือกดูรายชื่อโรงแรมในพื้นที่ของตนตามช่วงเวลาที่กำหนด จากนั้นระบบจะแสดงผลการค้นหาซึ่งประกอบด้วยชื่อโรงแรม จำนวนห้องพัก ที่อยู่ แผนที่ ราคาห้อง เว็บไซต์ ฯลฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไปได้

          ผศ.ดร.กฤษดา ประชุมราศี นักวิจัย ชี้ให้เห็นข้อจำกัดในการบริหารจัดเก็บที่ผ่านมาว่า กระบวนการพัฒนาแพลตฟอร์มนี้เริ่มต้นจากการทบทวนและรับฟังความต้องการของ อบจ. จากนั้นได้นำข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาแนวคิดเบื้องต้น และแพลตฟอร์ม ก่อนจะนำมาให้ผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดเก็บค่าธรรมเนียมโรงแรมได้ทดสอบใช้งานเพื่อปรับปรุงแก้ไข และนำไปใช้จริงต่อไป ทั้งนี้ อบจ. มีการลงพื้นที่สำรวจรายชื่อผู้ประกอบการโรงแรมเพียงปีละครั้งเท่านั้น ซึ่งในระหว่างปีงบประมาณมีโอกาสที่ข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการโรงแรมตกหล่น ทำให้ อบจ. สูญเสียโอกาสในการจัดเก็บธรรมเนียมในส่วนนี้ไป

          ดังนั้น เราจึงอาศัยแนวคิดที่ว่าพฤติกรรมผู้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เราจึงใช้เทคนิคการสกัดข้อมูลมาช่วยทุ่นแรงให้กับเจ้าหน้าที่ อบจ. ในการอัพเดทรายชื่อโรงแรม จำนวนห้อง ราคาห้องพัก รวมไปถึงพิกัดที่ตั้งของสถานประกอบการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

          ทั้งนี้ ทีมนักวิจัยได้นำร่องใช้งานแพลตฟอร์ม “Hotel Information App” ใน อบจ. 10 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ อบจ.กาฬสินธุ์ อบจ.ขอนแก่น อบจ.ชัยภูมิ อบจ.ร้อยเอ็ด อบจ.หนองคาย อบจ.นครราชสีมา อบจ.เลย อบจ.สกลนคร และ อบจ.อุดรธานี โดยมีแผนจะขยายผลสู่พื้นที่อื่นทั่วประเทศต่อไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นศ.สถาปัตย์ มข.ไอเดียล้ำ ออกแบบอาคารสูงรักษ์โลก เผยมุมมองอนาคตเมืองขอนแก่นในอีก 100 ปี   และกังสดาลใน 40 ปีข้างหน้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการ กับ บ.พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกัด และรับมอบรถจยย.ไฟฟ้า ไว้ใช้ประโยชน์ 35 คัน
“ออมสินยุวพัฒน์” ทีม ของแทร่ เวียงเก่า ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรม “ย่ำเกลือยืดเหยียดล้างคูคลองด้วยทักษะแพทย์แผนไทย”
สำนักบริการวิชาการ บูรณาการร่วมกับ อบต.ท่ากระเสริม เดินหน้าบริการวิชาการสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องด้านการศึกษาที่เท่าเทียมและเสมอภาค
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร Upskill การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ สำหรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติฯ รุ่นที่ 10
นร.สาธิตศึกษาศาสตร์ มข. คว้าแชมป์หุ่นยนต์ระดับโลก Robocup Japan Open 2024 กลับสู่ประเทศไทยได้สำเร็จ