วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill การ Check List ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อลดข้อบกพร่องในการทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานท้องถิ่น รุ่นที่ 5

19 มี.ค. 2024
314

    สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ โดยจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เช็คลิสการตรวจสอบฎีกา , การตรวจ KTB Corporate Online , การตรวจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตรวจระบบร้องเรียนร้องทุกข์ , เพื่อลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมฟอร์จูน โคราช จังหวัดนครราชสีมา

 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอน วิธีการ ตรวจสอบการจัดทำเช็คลิสเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินของหน่วยรับตรวจ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถวางแผนการตรวจสอบประจำปีได้ครอบคุลมกับประเภทของงานตรวจสอบภายในตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด มีความรู้ความเข้าใจการตรวจสอบระบบ KTB Corporate online การประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต และสามารถให้คำปรึกษา เรื่อง กฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในองค์กรได้

วิทยากรโดยอาจารย์ปนัดดา พลปัถพี ผู้ชำนาญการด้านงานตรวจสอบภายในควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ผ่านการตรวจประเมินจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในระดับดีเยี่ยม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และการฝึกปฏิบัติในขั้นตอน วิธีการ เช็คลิสการตรวจสอบฎีกา , การตรวจ KTB Corporate Online , การตรวจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, การตรวจระบบร้องเรียนร้องทุกข์ , เพื่อลดข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติเทคนิคต่างๆ

ภาพ-ข่าว :  ชาลี  พรหมอินทร์  สำนักบริการวิชาการ มข.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นศ.สถาปัตย์ มข.ไอเดียล้ำ ออกแบบอาคารสูงรักษ์โลก เผยมุมมองอนาคตเมืองขอนแก่นในอีก 100 ปี   และกังสดาลใน 40 ปีข้างหน้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการ กับ บ.พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกัด และรับมอบรถจยย.ไฟฟ้า ไว้ใช้ประโยชน์ 35 คัน
“ออมสินยุวพัฒน์” ทีม ของแทร่ เวียงเก่า ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรม “ย่ำเกลือยืดเหยียดล้างคูคลองด้วยทักษะแพทย์แผนไทย”
สำนักบริการวิชาการ บูรณาการร่วมกับ อบต.ท่ากระเสริม เดินหน้าบริการวิชาการสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องด้านการศึกษาที่เท่าเทียมและเสมอภาค
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร Upskill การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ สำหรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติฯ รุ่นที่ 10
นร.สาธิตศึกษาศาสตร์ มข. คว้าแชมป์หุ่นยนต์ระดับโลก Robocup Japan Open 2024 กลับสู่ประเทศไทยได้สำเร็จ