วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

“อีสานโพล” เปิดผลสำรวจคนอีสานเทคะแนนให้ มข. ตลอด 60 ปี “ผลิตบัณฑิตคุณภาพ-พัฒนาภาคอีสาน”

19 ก.พ. 2024
3679

ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยผลสำรวจ อีสานโพล (E-Saan Poll) เรื่อง “60 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับชาวอีสาน” โดยคณะผู้วิจัย และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,037 คน ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2567 

โดยกลุ่มตัวอย่างประเมินให้คะแนนมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านต่าง ๆ เต็ม 10 คะแนน พบว่า ด้านคุณภาพการผลิตบัณฑิต ได้ 8.6 คะแนน ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ได้ 7.9 คะแนน ด้านการอุทิศเพื่อสังคม ได้ 7.9 คะแนน และด้านความสำคัญต่อการพัฒนาภาคอีสานในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา ได้ 8.5 คะแนน

ขณะที่กลุ่มคนที่ประทับใจมหาวิทยาลัยขอนแก่นมากที่สุดคือ กลุ่มคนที่บุตรกำลังเรียนหรือเคยเรียน ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีความประทับใจมากร้อยละ 93.3 รองลงมาคือกลุ่มที่เป็นศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี มีความประทับใจมาก ร้อยละ 89.5  และอันดับสามคือ กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน มีความประทับใจมาก ร้อยละ 75.2

นอกจากนี้ เปิดท้ายหอกาญ มข. เป็นงานกิจกรรมหรือสถานที่ของ มข. ที่คนประทับใจสูงสุด ร้อยละ 78.3 รองลงมา คือ งานพระราชทานปริญญาบัตร มีความประทับใจมาก ร้อยละ 77.1 และอันดับ 3 คืองานวันเกษตรภาคอีสาน มีความประทับใจมาก ร้อยละ 76.3

จากผลการสำรวจดังกล่าว รศ. ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพล เปิดเผยว่า จากการที่เผยแพร่ผลสำรวจไปเมื่อวัน วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา คนอีสานเชื่อมั่นด้านผลิตบัณฑิตเป็นอันดับ 1 มากกว่าด้านอื่น ๆ เนื่องจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมกว่า 55 รุ่น ซึ่งกระจายตัวอยู่ตามภาครัฐและภาคเอกชน เป็นผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางมากมาย รวมถึงเป็นเจ้าของธุรกิจ และบัณฑิตส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและได้เปลี่ยนแปลงฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวตนเองจากครอบครัวที่ค่อนข้างไปทางยากจนมาเป็นครอบครัวฐานะปานกลาง และค่อนไปทางมีรายได้สูง  จึงทำให้ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งมีบุตรเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และตัวบัณฑิตศิษย์เก่าระดับปริญญาตรี จึงมีความประทับใจ มข.ในระดับมาก

ทั้งนี้ “มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทำหน้าที่เป็นคลังสมองและวิทยาการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภาคอีสาน โดยเฉพาะด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาลที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความโดดเด่นในการช่วยเหลือชาวอีสานมากว่า 60 ปี ส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างประเมินให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้คะแนน ด้านความสำคัญต่อการพัฒนาภาคอีสานในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา สูงถึง 8.5 คะแนน จากเต็ม 10 คะแนน”

นอกจากนี้ การจัดอันดับ 5 ปีย้อนหลังของ Times Higher Education Impact Rankings ยังสะท้อนว่า ด้านการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางองค์การสหประชาชาติของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในอันดับระหว่าง 1 ถึง 4 ของประเทศไทย ในช่วงปี 2019 -2023 และล่าสุดในปี 2023 มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่ในอันดับที่ 97 ของโลกอีกด้วย

ภาพ-ข่าว/เบญจมาภรณ์ มามุข

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg < tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg banner1-08.gif Dp1Qd0.png green-white-background06.jpeg 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มข. ฉลองมหาสงกรานต์ 67 ยิ่งใหญ่ ในงาน “บุญเดือนห้า แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” รวมรากเหง้าวัฒนธรรมอีสาน
มข.เปิดตัวนวัตกรรมทางการแพทย์ ช่วยวินิจฉัยตรวจจับกระดูกสะโพกหักจากภาพเอกซเรย์ผู้ช่วยคุณหมอมือใหม่โดยปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์
เปิดตัวสถาบัน KKU Academy เชื่อมโลกเพื่อการเรียนรู้
มัธยม สาธิต มข. สุดอัจฉริยะ สร้างหุ่นยนต์ลอจิสติก คว้าแชมป์ระดับชาติ สู่เวทีระดับโลกที่ญี่ปุ่น
ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น จัดอบรม ACLS FOR NURSE 2024
สำนักบริการวิชาการ มข. สร้างองค์ความรู้กฎหมาย ฯ UpSkill เพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1