วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566

(มีคลิป)การถ่ายทอดองค์ความรู้น้ำตาลที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (น้ำตาล Low GI) จากห้องปฏิบัติการสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

การถ่ายทอดองค์ความรู้ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลเพื่อสุขภาพที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำสู่การผลิตเชิงพาณิชย์” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายยน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมวินเนอร์ 1 ชั้น 1 โรงแรมอำนวยสุข อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลเพื่อสุขภาพที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำสู่การผลิตเชิงพาณิชย์”  โดยมีวิทยากรนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ รศ.ดร.ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์ อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.ดร.พัชรี สุริยะ อาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่โรงงานน้ำตาลจากทั่วประเทศ จำนวน 24 โรงงาน นักวิจัย นักศึกษา และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน เพื่อจะได้รับทราบแนวทางการผลิต การวิเคราะห์ตรวจสอบ และแผนธุรกิจน้ำตาลที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (น้ำตาล Low GI) เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของน้ำตาล

รศ.ดร.ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์ (คนสวมแว่นตา)

                     ด้าน  รศ.ดร.ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์ อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวถึงรายละเอียดของโครงการนี้ว่า “สำหรับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลเพื่อสุขภาพที่ทีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำสู่การผลิตเชิงพาณิชย์  ทางผู้วิจัยได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม วันนี้ในฐานะตนเองเป็นหัวหน้าโครงการฯ ได้จัดการอบรม เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาน้ำตาล Low GI จากห้องปฏิบัติการสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ น้ำตาล LOW GI เป็นน้ำตาลที่มีค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic index: GI) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 55 จัดเป็นน้ำตาลสุขภาพที่ส่งผลดีในการบริโภคเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำตาลทั่วไป เพราะทำให้ร่างกายดูดซึมน้ำตาลได้ช้าลง อยู่ในร่างกายได้นานขึ้น ทำให้ไม่เกิดอาการหิวบ่อย เป็นต้น ปัจจุบันการผลิตและจำหน่ายน้ำตาล LOW GI ในประเทศไทยยังไม่แพร่หลายมากนัก ทีมนักวิจัยโครงการน้ำตาล LOW GI จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้า บุคลากรจากโรงงานน้ำตาลและผู้สนใจ โดยในการอบรมครั้งนี้ได้ถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่แนวคิดการผลิตและการตรวจสอบวิเคราะห์พารามิเตอร์ในการวัดคุณภาพของน้ำตาล LOW GI ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านได้รับทราบ นอกจากนี้ยังมี ผศ.ดร.พัชรี สุริยะ อาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาให้ความรู้เรื่องแผนธุรกิจ ต้นทุนการผลิต และความเป็นไปได้ในลงทุนผลิตน้ำตาล LOW GI เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาล Low GI ออกสู่ตลาด ในราคาที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย” รศ.ดร.ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์ อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าว

ผศ.ดร.พัชรี สุริยะ อาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คนขอนแก่น ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือหนี้นอกระบบแล้ว 231 ราย มูลค่าหนี้รวม 43 ล้านบาท
เปิดลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบวันแรกคึกคัก ชาวบ้านระบุหาก “เศรษฐา”ทำได้จริง จะดีมากเพราะก่อนหน้านี้จะทำแต่ทำไม่ได้
มข.ร่วมพัฒนา อ.อุบลรัตน์ สู่จุดเช็กอินท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพ
ศึกษาศาสตร์ มข. จับมือ SWU จีน พัฒนากำลังคนชั้นสูงทางการศึกษาตอบสนอง Education Disruption
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาพันธ์ อบจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจัดงานสัมนาวิชาการฯ
นักท่องเที่ยวเรือนแสนแห่ชมงานสีฐานเฟสติวัล มข. สร้างความประทับใจ ส่งท้ายเทศกาลแห่งปี