วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566

(มีคลิป)มข.ฉลอง 60 ปี สุดยิ่งใหญ่ จัดประกวด Music & Marching Arts International Thailand KKU Open 2023 วันที่ 5-8 ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เสียงดนตรีจากวงโยธวาทิตเทศบาลโรงเรียนวัดกลาง อวดฝีมือดังกระหึ่มไปทั่วห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ กับการแถลงข่าวการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ เคเคยู โอเพ่น 2023Music & Marching Arts International Thailand KKU Open 2023โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีร่วมด้วย นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น คุณสุกิจ ศิรินรกุล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น,คุณอติชาติ เจริญพาโชค อุปนายกสมาคมดนตรี และมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล,คุณกฤษณ์ เตชะสัมมา บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  

       ด้านรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุว่า ในโอกาสสำคัญที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 60 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเฉลิมฉลองตลอดทั้งปี และการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ เคเคยู โอเพ่น 2023 เป็นกิจกรรมใหญ่สำหรับชาวขอนแก่น  ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2566 นี้

“ขอขอบคุณพันธมิตรทุกภาคส่วน ผู้สนับสนุนทุกท่าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความพร้อมในทุกด้านในการจัดงานครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคต มหาวิทยาลัยฯ จะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ต่อไป”

คุณสุกิจ ศิรินรกุล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดการประกวด Music & Marching Arts International Thailand KKU Open 2023 เป็นดำริเริ่มต้นของคณะกรรมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล ได้เชิญทีมต่าง ๆ เข้าร่วมการประกวดจากทั่วประเทศ ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาระดับโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วทุกภูมิภาคส่งวงดนตรีและวงโยธวาทิตเข้าร่วมการประกวดจำนวน 123 ทีม ซึ่งในจำนวนนี้มีวงโยธวาทิตที่ได้รับรางวัลระดับโลกเข้าร่วมประกวดด้วย โดยมีเยาวชนเข้าร่วมการประกวดมากกว่า 1,600 คน มีผู้ปฏิบัติงานกว่า 100 คน และจะมีการถ่ายทอดสดการประกวดผ่านช่องทางและสื่อต่าง ๆ ไปทั่วประเทศ

“ขอขอบคุณพันธมิตรทุกภาคส่วน ผู้สนับสนุนทุกท่าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความพร้อมในทุกด้านในการจัดงานครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคต มหาวิทยาลัยฯ จะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ต่อไป”

การจัดประกวดMusic & Marching Arts International Thailand KKU Open 2023 ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังได้ผนึกกำลังกับคุณอติชาติ เจริญพาโชค อุปนายกสมาคมดนตรี และมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล ระบุว่า วันนี้มีความพร้อมเต็มที่จะจัดการประกวดในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการต่อยอดให้เยาวชนดนตรีไทย หลังจากมีการประกวดเยาวชนดนตรีโลกเมื่อปีก่อน โดยจะมีแชมป์โลกจากหลายทีมทั่วประเทศมาเข้าร่วมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย

“ปีนี้ หากไม่มีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เราไม่สามารถต่อยอดพื้นที่และโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถเช่นนี้ ขอบคุณท่านผู้บริหาร และผู้สนับสนุนทุกท่านด้วย ยืนยันว่า วันที่ 5-8 กรกฎาคมนี้ การประกวดนี้จะสร้างความแตกต่าง สร้างความตื่นเต้น เราต้องการดนตรีสร้างชาติ Power of dream Power of music ครับ”

นอกจากนี้ ยังมีพันธมิตรสำคัญ คือ เทศบาลนครขอนแก่น โดยนายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ในนามเมืองเจ้าภาพ เทศบาลนครขอนแก่นพร้อมเปิดประตูเมืองต้อนรับผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งดอกคูณเสียงแคนด้วยความยินดี

“การจัดประกวดในครั้งนี้ นับเป็นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ซึ่งเป็นกำลังหลักของชาติให้ได้แสดงความสามารถ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ขณะเดียวกันยังเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดของแก่นอีกด้วย เทศบาลนครขอนแก่นจึงพร้อมสนับสนุนในทุกด้าน และขอให้การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี”

สอดคล้องกับคุณกฤษณ์ เตชะสัมมา บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในตัวแทนผู้ให้การสนับสนุนการประกวดในครั้งนี้ กล่าวว่า บริษัทเชื่อว่าพลังของเยาวชน และพลังของดนตรี จะสามารถขับเคลื่อนสังคมไทยให้มีคุณภาพเป็นสังคมที่มีความสุข เป็นสังคมที่น่าอยู่ บริษัทจึงให้การสนับสนุนการประกวดในครั้งนี้อย่างเต็มที่ และได้ส่งศิลปินจากค่ายมาร่วมให้ความสุขแก่น้อง ๆ และผูเ้ขาชมการประกวดครั้งนี้ด้วย

สำหรับการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ เคเคยู โอเพ่น 2023Music & Marching Arts International Thailand KKU Open 2023มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดประกวดในรูปแบบหลัก ๆ แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 

1) นั่งบรรเลง วงใหญ่

2) นั่งบรรเลง วงเล็ก

3) การแสดงเดี่ยว

4) กลุ่มกลองเดินแถว ยืนบรรเลง

5) การเดินสวนสนาม วงใหญ่

6) การแปรขบวน วงใหญ่

ซึ่งจะใช้ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก, โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นสถานที่จัดการประกวด และใช้อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถานที่สำหรับการฝึกซ้อมมีการถ่ายทอดสดตลอดการประกวดผ่านทางโทรทัศน์และช่องทางสื่อออนไลน์ในระหว่างวันที่ 5 – 8 กรกฎาคมนี้

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คนขอนแก่น ลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือหนี้นอกระบบแล้ว 231 ราย มูลค่าหนี้รวม 43 ล้านบาท
เปิดลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบวันแรกคึกคัก ชาวบ้านระบุหาก “เศรษฐา”ทำได้จริง จะดีมากเพราะก่อนหน้านี้จะทำแต่ทำไม่ได้
มข.ร่วมพัฒนา อ.อุบลรัตน์ สู่จุดเช็กอินท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสุขภาพ
ศึกษาศาสตร์ มข. จับมือ SWU จีน พัฒนากำลังคนชั้นสูงทางการศึกษาตอบสนอง Education Disruption
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาพันธ์ อบจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจัดงานสัมนาวิชาการฯ
นักท่องเที่ยวเรือนแสนแห่ชมงานสีฐานเฟสติวัล มข. สร้างความประทับใจ ส่งท้ายเทศกาลแห่งปี