วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

(มีคลิป)มข.ฉลอง 60 ปี สุดยิ่งใหญ่ จัดประกวด Music & Marching Arts International Thailand KKU Open 2023 วันที่ 5-8 ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 เสียงดนตรีจากวงโยธวาทิตเทศบาลโรงเรียนวัดกลาง อวดฝีมือดังกระหึ่มไปทั่วห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ กับการแถลงข่าวการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ เคเคยู โอเพ่น 2023Music & Marching Arts International Thailand KKU Open 2023โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีร่วมด้วย นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น คุณสุกิจ ศิรินรกุล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น,คุณอติชาติ เจริญพาโชค อุปนายกสมาคมดนตรี และมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล,คุณกฤษณ์ เตชะสัมมา บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  

       ด้านรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุว่า ในโอกาสสำคัญที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ 60 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเฉลิมฉลองตลอดทั้งปี และการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ เคเคยู โอเพ่น 2023 เป็นกิจกรรมใหญ่สำหรับชาวขอนแก่น  ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2566 นี้

“ขอขอบคุณพันธมิตรทุกภาคส่วน ผู้สนับสนุนทุกท่าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความพร้อมในทุกด้านในการจัดงานครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคต มหาวิทยาลัยฯ จะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ต่อไป”

คุณสุกิจ ศิรินรกุล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดการประกวด Music & Marching Arts International Thailand KKU Open 2023 เป็นดำริเริ่มต้นของคณะกรรมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 60 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล ได้เชิญทีมต่าง ๆ เข้าร่วมการประกวดจากทั่วประเทศ ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาระดับโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วทุกภูมิภาคส่งวงดนตรีและวงโยธวาทิตเข้าร่วมการประกวดจำนวน 123 ทีม ซึ่งในจำนวนนี้มีวงโยธวาทิตที่ได้รับรางวัลระดับโลกเข้าร่วมประกวดด้วย โดยมีเยาวชนเข้าร่วมการประกวดมากกว่า 1,600 คน มีผู้ปฏิบัติงานกว่า 100 คน และจะมีการถ่ายทอดสดการประกวดผ่านช่องทางและสื่อต่าง ๆ ไปทั่วประเทศ

“ขอขอบคุณพันธมิตรทุกภาคส่วน ผู้สนับสนุนทุกท่าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความพร้อมในทุกด้านในการจัดงานครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคต มหาวิทยาลัยฯ จะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ต่อไป”

การจัดประกวดMusic & Marching Arts International Thailand KKU Open 2023 ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นยังได้ผนึกกำลังกับคุณอติชาติ เจริญพาโชค อุปนายกสมาคมดนตรี และมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล ระบุว่า วันนี้มีความพร้อมเต็มที่จะจัดการประกวดในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการต่อยอดให้เยาวชนดนตรีไทย หลังจากมีการประกวดเยาวชนดนตรีโลกเมื่อปีก่อน โดยจะมีแชมป์โลกจากหลายทีมทั่วประเทศมาเข้าร่วมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย

“ปีนี้ หากไม่มีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เราไม่สามารถต่อยอดพื้นที่และโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถเช่นนี้ ขอบคุณท่านผู้บริหาร และผู้สนับสนุนทุกท่านด้วย ยืนยันว่า วันที่ 5-8 กรกฎาคมนี้ การประกวดนี้จะสร้างความแตกต่าง สร้างความตื่นเต้น เราต้องการดนตรีสร้างชาติ Power of dream Power of music ครับ”

นอกจากนี้ ยังมีพันธมิตรสำคัญ คือ เทศบาลนครขอนแก่น โดยนายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า ในนามเมืองเจ้าภาพ เทศบาลนครขอนแก่นพร้อมเปิดประตูเมืองต้อนรับผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งดอกคูณเสียงแคนด้วยความยินดี

“การจัดประกวดในครั้งนี้ นับเป็นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ซึ่งเป็นกำลังหลักของชาติให้ได้แสดงความสามารถ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ขณะเดียวกันยังเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดของแก่นอีกด้วย เทศบาลนครขอนแก่นจึงพร้อมสนับสนุนในทุกด้าน และขอให้การจัดงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี”

สอดคล้องกับคุณกฤษณ์ เตชะสัมมา บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในตัวแทนผู้ให้การสนับสนุนการประกวดในครั้งนี้ กล่าวว่า บริษัทเชื่อว่าพลังของเยาวชน และพลังของดนตรี จะสามารถขับเคลื่อนสังคมไทยให้มีคุณภาพเป็นสังคมที่มีความสุข เป็นสังคมที่น่าอยู่ บริษัทจึงให้การสนับสนุนการประกวดในครั้งนี้อย่างเต็มที่ และได้ส่งศิลปินจากค่ายมาร่วมให้ความสุขแก่น้อง ๆ และผูเ้ขาชมการประกวดครั้งนี้ด้วย

สำหรับการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ เคเคยู โอเพ่น 2023Music & Marching Arts International Thailand KKU Open 2023มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดประกวดในรูปแบบหลัก ๆ แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 

1) นั่งบรรเลง วงใหญ่

2) นั่งบรรเลง วงเล็ก

3) การแสดงเดี่ยว

4) กลุ่มกลองเดินแถว ยืนบรรเลง

5) การเดินสวนสนาม วงใหญ่

6) การแปรขบวน วงใหญ่

ซึ่งจะใช้ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก, โรงละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นสถานที่จัดการประกวด และใช้อาคารพลศึกษาอเนกประสงค์ กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถานที่สำหรับการฝึกซ้อมมีการถ่ายทอดสดตลอดการประกวดผ่านทางโทรทัศน์และช่องทางสื่อออนไลน์ในระหว่างวันที่ 5 – 8 กรกฎาคมนี้

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การเปิดรับสมัคร สมาชิกวุฒิสภา หรือ สว ที่หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น  มีผู้สนใจมาลงทะเบียนมีจำนวนมาก
MUT KHON KAEN 2024 เปิดตัว กุญแจที่ 3 กุญแจไขความลับ เข้าสู่ มหานครขอนแก่น พร้อมแต่งตั้ง ขวัญใจเคี้ยง Super Store
นศ.สถาปัตย์ มข.ไอเดียล้ำ ออกแบบอาคารสูงรักษ์โลก เผยมุมมองอนาคตเมืองขอนแก่นในอีก 100 ปี   และกังสดาลใน 40 ปีข้างหน้า
MUT KHON KAEN 2024 สุดปัง อลังการ Miss Universe Khon Kaen 2024 เปิดตัว ล้ำ ทันสมัย ด้วย Motto  Khon Kaen The Metropolis Never Stop 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการ กับ บ.พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกัด และรับมอบรถจยย.ไฟฟ้า ไว้ใช้ประโยชน์ 35 คัน
มข.จัดงาน “วันความดันโลหิตสูงโลก” พบคนอายุน้อยป่วยเพิ่มขึ้น เสี่ยงสุขภาพเสื่อมก่อนวัย