วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

(มีคลิป)คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าวเตรียมจัดงานวันศรีนครินทร์ ปี 2566 วันเสาร์ ที่  15   กรกฎาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แถลงข่าวเตรียมจัดงานวันศรีนครินทร์ ปี 2566 รับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนช่วยผู้ป่วยยากไร้

    เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 ณ ห้องประชุมศรีจันทร์ ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่นได้จัดงานแถลงข่าว การจัดกิจกรรมวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2566  มี รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการฝ่ายจัดหาทุนสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์  และนายจิรวุฒิ  คุวานันท์ ประธานกรรมการฝ่ายจัดหาทุนองค์กรเอกชน ร่วมในการแถลงข่าวการจัดงานวันศรีนครินทร์ ประจำปี 2566  เพื่อน้อมเกล้าฯรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า และ รับบริจาคเงินสมทบเข้ากองทุนศรีนครินทร์ช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้“ชีวิตยังมีหวังด้วยพลังแห่งการให้”  สำหรับกิจกรรมหารายได้สมทบ  กองทุนวันศรีนครินทร์   ประกอบด้วยการจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน   “วันศรีนครินทร์มินิมาราธอน” เมื่อวันที่ 8  มกราคม2566 ที่ผ่านมา  และ การจัดรายการพิเศษเทิดพระเกียรติทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT    ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้น  วันเสาร์ ที่  15   กรกฎาคม 2566  เวลา 16.00-18.00  น.   จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทั่วประเทศรับชมรายการพิเศษเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าและร่วมบริจาคในวันและเวลาดังกล่าว

ด้าน  รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต  ให้วันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระศรีนครินทราบรมราชนนีเป็นวันศรีนครินทร์วันศรีนครินทร์  เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้จัดตั้งกองทุนวันศรีนครินทร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยรายได้น้อยโรงพยาบาลศรีนครินทร์เมื่อวันที่  12 ธันวาคม 2540  โดยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต กำหนดวัตถุประสงค์ของกองทุนขยายเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและการวิจัยสร้างความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของคณะแพทยศาสตร์ ที่มีต่อสังคมในปัจจุบันพร้อมทั้งได้ดำเนินกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงรับกองทุนวันศรีนครินทร์  อยู่ในพระราชูปถัมภ์  ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นมา 

               การจัดกิจกรรมเนื่องในวันศรีนรินทร์ แบ่งเป็น 3 ประเภท  คือ กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล   กิจกรรมเทิดพระเกียรติ    และกิจกรรมจัดหาทุนเพื่อสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ฯ  โดยกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล  ประกอบด้วยพิธี  บวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จย่า จัดขึ้นในวันที่ 19  มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา   พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลทักษิณานุประทาน  กิจกรรมเทิดพระเกียรติ  ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า  และนิทรรศการสุขภาพ  และบริการตรวจสุขภาพพิเศษ บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

       กิจกรรมหารายได้สมทบ  กองทุนวันศรีนครินทร์   ประกอบด้วยการจัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน   “วันศรีนครินทร์มินิมาราธอน”เมื่อวันที่ 8  มกราคม2566 ที่ผ่านมา  และ การจัดรายการพิเศษเทิดพระเกียรติทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT    ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้น  วันเสาร์ ที่  15   กรกฎาคม 2566  เวลา 16.00-18.00  น.   จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทั่วประเทศรับชมรายการพิเศษเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าและร่วมบริจาคในวันและเวลาดังกล่าวครับ 

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจรประธานกรรมการฝ่ายจัดหาทุนสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์  กล่าวว่า ปีที่ผ่านมากองทุนวันศรีนครินทร์มียอดผู้บริจาคทั้งสิ้น 24,255,002.85 บาท  (ยี่สิบสี่ล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันสองบาทแปดสิบห้าสตางค์ ) ซึ่งแบ่งเป็นกิจกรรมถ่ายทอดสดเนื่องในวันศรีนครินทร์และ กิจกรรมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน และเดินการกุศล  

              ซึ่งผู้ที่บริจาคสมทบเข้ากองทุนวันศรีนครินทร์จะได้สิทธิประโยชน์ดังนี้ 1.ใบเสร็จนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าตามกฎหมาย 2.การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรณ์3.บริการรถฉุกเฉิน รับ-ส่ง 4.ประสานงานศูนย์จองห้องพิเศษและเป็นผู้มีอุปการคุณซึ่งได้รับการลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล โดยผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมบริจาคสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์ ชื่อบัญชี  “กองทุนวันศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยามบรมราชกุมารี”   ธนาคารไทยพาณิชย์สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่นเลขที่บัญชี 551-2-64185-5 และธนาคารกรุงศรีอยุธยาสาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่บัญชี 438-1-123456  สอบถามรายละเอียดได้ที่  0-4336-3688 และ 0-4336-3130  ทุกวันเวลาราชการ       

ติดตามข่าวสารได้ที่  FB/: กองทุนวันศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                FB/: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การเปิดรับสมัคร สมาชิกวุฒิสภา หรือ สว ที่หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น  มีผู้สนใจมาลงทะเบียนมีจำนวนมาก
MUT KHON KAEN 2024 เปิดตัว กุญแจที่ 3 กุญแจไขความลับ เข้าสู่ มหานครขอนแก่น พร้อมแต่งตั้ง ขวัญใจเคี้ยง Super Store
นศ.สถาปัตย์ มข.ไอเดียล้ำ ออกแบบอาคารสูงรักษ์โลก เผยมุมมองอนาคตเมืองขอนแก่นในอีก 100 ปี   และกังสดาลใน 40 ปีข้างหน้า
MUT KHON KAEN 2024 สุดปัง อลังการ Miss Universe Khon Kaen 2024 เปิดตัว ล้ำ ทันสมัย ด้วย Motto  Khon Kaen The Metropolis Never Stop 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการ กับ บ.พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกัด และรับมอบรถจยย.ไฟฟ้า ไว้ใช้ประโยชน์ 35 คัน
มข.จัดงาน “วันความดันโลหิตสูงโลก” พบคนอายุน้อยป่วยเพิ่มขึ้น เสี่ยงสุขภาพเสื่อมก่อนวัย