วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “รวมน้ำใจ บริจาคโลหิต 10,000,000 ซีซี”

รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “รวมน้ำใจ บริจาคโลหิต 10,000,000 ซีซี” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุรชัย ยุทธชนะ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “รวมน้ำใจ บริจาคโลหิต 10,000,000 ซีซี” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ข่าว/ภาพ : กิตติคุณ ฤทธินิ่ม กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.

1253913 1253653 1253915
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ส.ป.ก. ร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนฯ ณ แปลงนาสาธิต อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
เลขาธิการ ส.ป.ก.นำทัพผู้บริหาร เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2568
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินฯ อนุมัติงบกว่า 53 ล้านบาท พัฒนาโครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดโครงการฝึกอบรมออนไลน์ “การพัฒนาผลผลิตเพื่อเชื่อมโยงตลาด” ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ส.ป.ก. ร่วมพิธีเปิดงาน “โครงการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่คลองชลประทานวัดละหารไร่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” จังหวัดระยอง
ส.ป.ก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน และขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู