วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

ส.ป.ก. จัดโครงการ 1 คนให้ 3 คนรับ รวมใจบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดย กองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ ได้จัดโครงการรวมใจบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 นำโดย นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายปรีชา ลิ้มถวิล รองเลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายกฤษณะ ดีปาละ ผู้ตรวจราชการกรม นางศิรประภา สุคนธบัณฑิต ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นางสาวสุนิสา เอกธิการ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ โดยท่านเลขาธิการฯ และรองเลขาธิการฯได้พบปะพูดคุย และมอบกำลังใจแก่บุคลากร ส.ป.ก.และร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งมี หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน ร่วมกันบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

1253503
เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ส.ป.ก. ได้ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงแนวทางการแก้ไขและการดำเนินโครงการที่เป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศล และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาพรวม ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งการบริจาคโลหิตเป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองของสภากาชาดไทย เพื่อต่อชีวิตให้ผู้อื่นได้

ข่าว/ภาพ : ภาคีนัย กลิ่นกุล กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.

1253519 1253508 1253512
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ส.ป.ก. ร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนฯ ณ แปลงนาสาธิต อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
เลขาธิการ ส.ป.ก.นำทัพผู้บริหาร เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2568
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินฯ อนุมัติงบกว่า 53 ล้านบาท พัฒนาโครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดโครงการฝึกอบรมออนไลน์ “การพัฒนาผลผลิตเพื่อเชื่อมโยงตลาด” ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ส.ป.ก. ร่วมพิธีเปิดงาน “โครงการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่คลองชลประทานวัดละหารไร่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” จังหวัดระยอง
ส.ป.ก. ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน และขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู