วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

สำนักบริการวิชาการ Up Skill บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐฯ

11 มิ.ย. 2024
60

สำนักบริการวิชาการ Up Skill บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ชี้ทริควิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เริ่มจาก 0 – 100 สำหรับ อปท.และหน่วยงานของรัฐอื่นเพื่อตอบโจทย์การจัดทำแบบประเมินการตรวจสอบภายใน ตาม ว.64 ที่กระทรวงการคลังกำหนด” รุ่นที่ 3

สำนักบริการวิชาการ Up Skill บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ โดยจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ชี้ทริควิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เริ่มจาก 0 – 100 สำหรับ อปท.และหน่วยงานของรัฐอื่นเพื่อตอบโจทย์การจัดทำแบบประเมินการตรวจสอบภายใน ตาม ว.64 ที่กระทรวงการคลังกำหนด” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

447905549-471579862222737-2493620179182962901-n-500x375

หลักสูตรนี้มีวัตถุระสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานด้านพัสดุ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถฝึกปฏิบัติจริงจากขั้น 0 – 100 ได้ถูกต้องตามขั้นตอน วิธีการ กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และจัดทำเอกสารให้ครบถ้วนตามมาตรฐานด้านคุณสมบัติ (รหัส 1000-1300), กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และจัดทำเอกสารให้ครบถ้วนตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (รหัส 2000-2600) ฝึกปฏิบัติ แนวทางวิธีการและเทคนิคในการให้คำปรึกษา, แนวทางวิธีการในการตรวจการกำกับดูแล, การสอบทานระบบควบคุมภายใน, การสอบทานระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และสามารถจัดทำเอกสารการปฏิบัติงานเพื่อตอบโจทย์ตัวชี้วัด ว.64 ที่กระทรวงการคลัง กำหนด

447674337-471453305568726-8536894695487139972-n-500x375

โดยอาจารย์ปนัดดา พลปัถพี ผู้ชำนาญการด้านงานตรวจสอบภายในควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ผ่านการตรวจประเมินจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในระดับดีเยี่ยม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และการฝึกปฏิบัติให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถฝึกปฏิบัติจริงจากขั้น 0 – 100 ได้ถูกต้องตามขั้นตอน วิธีการ กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และบรรยาย อภิปราย ตอบข้อซักถามและฝึกปฏิบัติงานจริง จากตัวอย่าง และเอกสาร ในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐอื่น

ภาพ-ข่าว :  ชาลี  พรหมอินทร์  สำนักบริการวิชาการ มข.

447591347-471453328902057-5722166927771173022-n-500x375 8-354x500
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“ISAAN PRIDE 2024” มข. เฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ ขับเคลื่อนความหลากหลาย ร่วมสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม
สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ติวเข้มเทคนิคและแนวทางการนำเอาเกณฑ์ EdPEx สู่การปฏิบัติ เป็นรุ่นที่ 4
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด้วยนวัตกรรมฝายดินซีเมนต์ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน
ชื่นชม มข. ได้รับการยกย่องให้เป็น “องค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการ” จากคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล หลักสูตร “Risk Management” รุ่นที่ 11
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล หลักสูตร “กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ”