วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานเลื่อนสมศักดิ์พระครูสัญญาบัตร

(9 มิถุนายน 67) ที่วัดป่าหนองซอน ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดพิธีฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานเลื่อนและตั้งสมศักดิ์   พระครูสัญญาบัตร ให้พระครูโชติวรคุณ (ปฏิภาณ) ตำแหน่งพระครูเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก เป็น ชั้นพิเศษ ซึ่งในพิธีได้รับเมตตาจากพระมุนีสารคาม รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม และเจ้าอาวาสวัดสว่างอารี อ.กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต และนายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  นายสมพร ควรคำคง นายอำเภอเชียงยืน นายไพบูลย์ ศรีพิจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองซอน นายทองคำ สีทำมา กำนันตำบลหนองซอน ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี

448015223-864357572404223-8419667373394902086-n


การจัดพิธีในครั้งนี้ นายสุทิน คลังแสง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เข้าถวายสักการะ พระประธานในพิธี พิธีกรอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล พระครูโชติวรคุณ เจ้าคณะอำเภอเชียงยืน-ชื่นชม (ธรรมยุต) จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย  พระสงฆ์สวดมาติกา ทอดผ้าบังสุกุล จากนั้น นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม อ่านพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งโปรดพระราชทานเลื่อนสมศักดิ์พระครูสัญญาบัตร

448025193-864355835737730-365572574500494946-n


ว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิตสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศวรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ถวายแด่พระสงฆ์ที่บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ประเทศ่ชาติและพระพุทธศาสนา ตามบัญชีรายนามพระครูสัญญาบัตร ผู้ดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการ บริหารกิจการคณะสงฆ์ ที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงพิจารณาวินิจฉัยแล้ว ตามมติมหาเถรสมาคม สมควรได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ จึงให้เลื่อน พระครูโชติวรคุณ (ปฏิภาณ) วัดป่าหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ตำแหน่ง พระครูเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก เป็น ชั้นพิเศษ” ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2566 จากนั้นพิธีกรอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ทรงสมศักดิ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้มีเกียรติ ศิษยานุศิษย์ถวายเครื่องไทยธรรม และกรวดน้ำ เสร็จพิธี

448018842-864357275737586-964752609672202842-n


พร้อมนี้ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงยืน ได้ร่วมกันบรรพชาอุปสมบท จำนวน 92 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ที่มา / ประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif