วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

สำนักบริการวิชาการ Upskill ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ

04 มิ.ย. 2024
60

สำนักบริการวิชาการ Upskill ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ โดยจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เจาะเกราะแบบ บส.1 – บส.5 ตาม ว.3412 เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงฯ รุ่นที่ 3

สำนักบริการวิชาการ Upskill ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ โดยจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เจาะเกราะแบบ บส.1 – บส.5 ตาม ว.3412 เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและชี้ทริคการจัดทำรายงานควบคุมภายในเพื่อตอบโจทย์ตัวชี้วัด LPA, ITA และ ว.64 ที่กรมบัญชีกลางกำหนด” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน วิธีการ กระบวนการปฏิบัติงานควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ฝึกปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำรายงานควบคุมภายใน และฝึกปฏิบัติ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยงในการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ฝึกปฏิบัติงานจริง ตามกระบวนการปฏิบัติงาน ในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐอื่น เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดทำเอกสารตอบโจทย์ตัวชี้วัดการตรวจประเมิน LPA, ITA และ ว.64 ที่กรมบัญชีกลางกำหนด

โดยอาจารย์ปนัดดา พลปัถพี ผู้ชำนาญการด้านงานตรวจสอบภายในควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ผ่านการตรวจประเมินจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในระดับดีเยี่ยม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และการฝึกปฏิบัติ ขั้นตอน วิธีการ กระบวนการปฏิบัติงานควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำรายงานควบคุมภายใน การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติจริง เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดทำเอกสารตอบโจทย์ตัวชี้วัดการตรวจประเมิน LPA, ITA และ ว.64 ที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้ถูกต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน

ภาพ-ข่าว :  ชาลี  พรหมอินทร์  สำนักบริการวิชาการ มข.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“ISAAN PRIDE 2024” มข. เฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ ขับเคลื่อนความหลากหลาย ร่วมสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม
สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ติวเข้มเทคนิคและแนวทางการนำเอาเกณฑ์ EdPEx สู่การปฏิบัติ เป็นรุ่นที่ 4
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด้วยนวัตกรรมฝายดินซีเมนต์ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน
ชื่นชม มข. ได้รับการยกย่องให้เป็น “องค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการ” จากคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล หลักสูตร “Risk Management” รุ่นที่ 11
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล หลักสูตร “กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ”