วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

โครงการ”ออมสินยุวพัฒน์” จับมือชุมชน Live สดพาชม”ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจักสานสวยงาม” และของดีหนึ่งใน The Best ของดีอำเภอสีชมพู

04 มิ.ย. 2024
62

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และ ธนาคารออมสิน ลงพื้นที่จัดจัด กิจกรรมจัดทำบัญชี และวิธี Live จำหน่ายสินค้า ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ พามาชม “ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจักรสานสวยงาม” หนึ่งใน Best ของอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งใน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักรสานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนอุดม หมู่11 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  2567  ที่ผ่านมา จากทีมนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่เข้าร่วมโครงการในชื่อทีม “โนนอุดม เฮ้” โดยมี นางโชติกา วินทะไชย ประธานชุมชนฯ เป็นผู้ Live พาชมสินค้าของดีจาก ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านโนนอุดม อาทิ กระเป๋าจักสาน ถั่วอารมณ์ดี ผ้าทอจากชุมชน เป็นต้น

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืน โดยธนาคารออมสินเป็นผู้สนับสนุนการร่วมเรียน ร่วมรู้ และร่วมพัฒนายกระดับคุณภาพภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าประสงค์ ในการก้าวไปสู่การเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน โดยกิจกรรมย่อยในครั้งนี้เป็นถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านการทำการตลาด การโปรโมทประชาสัมพันธ์ การเงิน และการบริหารการจัดการภายในชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งตามนโยบายออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

หากสนใจผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อ กลุ่มชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านโนนอุดม ผ่านทาง Facebook : จักรสานอุดมยิ้ม เบอร์โทรศัพท์ : 062 195 4557 (ถั่วลิสง ถั่วคั่วเกลือ)

ภาพ-ข่าว :  ชาลี  พรหมอินทร์  สำนักบริการวิชาการ มข.

https://youtu.be/wD8oiYw7okQ?si=9i_klEYrlqUTdoUT ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif https://youtu.be/wD8oiYw7okQ?si=9i_klEYrlqUTdoUT


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“ISAAN PRIDE 2024” มข. เฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ ขับเคลื่อนความหลากหลาย ร่วมสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม
สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ติวเข้มเทคนิคและแนวทางการนำเอาเกณฑ์ EdPEx สู่การปฏิบัติ เป็นรุ่นที่ 4
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด้วยนวัตกรรมฝายดินซีเมนต์ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน
ชื่นชม มข. ได้รับการยกย่องให้เป็น “องค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการ” จากคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล หลักสูตร “Risk Management” รุ่นที่ 11
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล หลักสูตร “กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ”