วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

มข.ร่วมกับ เครือข่าย สถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐ และ เอกชนผู้ประกอบการ SI รวม 14 บริษัท จับมือกับ 5 สถาบันการศึกษาจัดโชว์สุดยอดเทคโนโลยี 10 Application ในงาน “ISAN Industry 4.0 Roadshow 2024”

มข. โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เครือข่าย สถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐ และ เอกชนผู้ประกอบการ SI รวม 14 บริษัท จับมือกับ 5 สถาบันการศึกษาจัดโชว์สุดยอดเทคโนโลยี 10 Application ในงาน “ISAN Industry 4.0 Roadshow 2024”

   เมื่อวันที่ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 50 ปี  วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผศ.ภานุพงษ์  วันจันทึก ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิด งาน  ISAN Industry 4.0 Roadshow  มี นายวรวุฒิ  นวสฤษฎ์กุล รองประธานสภาอุตสาหกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,นายศุภชัย  สมบัติหา หัวหน้าห้องปฏิบัติการ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.,ผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,สภาอุตสาหกรรม 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) ,ผู้แทนสมาคมการจัดการระบบคลังสินค้าไทย (TiA) ,เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมออกบูธจัดนิทรรศ์การความก้าวหน้าอีกด้วย

       สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงาน เป็นการยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคอีสานสู่อุตสาหกรรม 4.0 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมในภาคอีสานสู่อุตสาหกรรม 4.0 เป็น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของโรงงานอุตสาหกรรมในภูมิภาคและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโครงการนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ส่งเสริมการลงทุน พัฒนาทักษะแรงงาน และสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างโรงงานและผู้ให้บริการเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการยกระดับอุตสาหกรรมในภาคอีสานและเพิ่มความสามารถใน การแข่งขันในตลาดโลก  

     ด้าน ผศ.ภานุพงษ์  วันจันทึก ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  “ สำหรับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมในภาคอีสานสู่อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่ง ซึ่งมีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาอุตสาหกรรมภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ และ สภาอุตสาหกรรม 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) และ ผู้บริหาร สมาคมการจัดการระบบคลังสินค้าไทย (TIA) ได้ร่วมกันจัดขึ้น ในวันนี้ ก่อนอื่นขอแสดงความชื่นชมหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมกันจัดโครงการในครั้งนี้ กับการเอาใจใส่ในการ พัฒนาอุตสาหกรรมในภาคอีสานสู่อุตสาหกรรม 4.0 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมในภาคอีสานสู่อุตสาหกรรม 4.0 เป็น สิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของโรงงานอุตสาหกรรมในภูมิภาคและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโครงการนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ส่งเสริมการลงทุน พัฒนาทักษะแรงงาน และสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างโรงงานและผู้ให้บริการเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดการยกระดับอุตสาหกรรมในภาคอีสานและเพิ่มความสามารถใน  การแข่งขันในตลาดโลก   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สถาบันอุดมศึกษา 1.มหาวิทยาลัยขอนแก่น  2.มทร.อีสาน ขอนแก่น   3.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  4.มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  5.มทร.อีสาน สกลนคร 6.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และ7.มทร.อีสาน นครราชสีมา ภายในงานพบกับกิจกรรมที่หลากหลายในการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมในภาคอีสานสู่  อุตสาหกรรม 4.0  ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้าน Industry 4.0 ให้คำปรึกษาทางเทคนิค ในการออกแบบ และพัฒนา Industry 4.0 มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ของภาครัฐ และ บริการให้คำปรึกษาการยื่นขอรับการส่งเสริม BOI  ความร่วมมือเพื่อพัฒนานวัตกรรมกับสถาบันอุดมศึกษา และจับคู่ธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงเจ้าของโรงงาน กับผู้ให้บริการเทคโนโลยี 5) กิจกรรมจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงเจ้าของโรงงานกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 และที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ให้เหมาะสมกับโรงงาน” ด้าน ผศ.ภานุพงษ์  วันจันทึก ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวในรายการ

        โดยจัดกิจกรรมในครั้งนี้เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 50 ปี วิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จากนั้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 จัด ณ ห้องประชุม อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ,วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ,วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ห้อง 6601 ชั้น 6 อาคาร EN6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสุดท้ายวันที่  31 พฤษภาคม 2567 ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักส่งเสริมวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา   หากสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ได้ที่ https://kku.world/isan40

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 08  8561 0771 E-mail:  bhapso@kku.ac.th

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“ISAAN PRIDE 2024” มข. เฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ ขับเคลื่อนความหลากหลาย ร่วมสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม
สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ติวเข้มเทคนิคและแนวทางการนำเอาเกณฑ์ EdPEx สู่การปฏิบัติ เป็นรุ่นที่ 4
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด้วยนวัตกรรมฝายดินซีเมนต์ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน
ชื่นชม มข. ได้รับการยกย่องให้เป็น “องค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการ” จากคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล หลักสูตร “Risk Management” รุ่นที่ 11
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล หลักสูตร “กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ”