วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

ค้นหา: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด้วยนวัตกรรมฝายดินซีเมนต์ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน

22 มิ.ย. 2024
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด้วยนวัตกรรมฝายดินซีเมนต์ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน 19 มิถุนายน 2567 ที่ห้องประชุมโรงแรมน่านตรึงใจ นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด้วยนวัตกรรมฝายดินซีเมนต์ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ลดความเหลื่อมล้ำในช

ชื่นชม มข. ได้รับการยกย่องให้เป็น “องค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการ” จากคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา

22 มิ.ย. 2024
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วม พิธียกย่องเชิดชูบุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม โดย คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ณ อาคารรัฐสภา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้กับองค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมซึ่งเป็นต้นแบบขององค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริม สนับสนุนแล

นักเทคนิคการแพทย์ มข. ผลงานเยี่ยม ! คว้ารางวัลชนะเลิศ DMSc Award ประเภทการพัฒนาบริการหรือพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

19 มิ.ย. 2024
ดร.ทนพ.นพพร สวัสดิ์จุ้ย นักเทคนิคการแพทย์ งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัลชนะเลิศ DMSc Award ประเภทการพัฒนาบริการหรือพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมเข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึกฯ ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 32 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสต

“กปว. จับมือ อุทยานฯอีสาน 1 จัดยิ่งใหญ่ งานแข่งขันแผนธุรกิจระดับประเทศ ยกระดับผู้ประกอบการในภูมิภาค ผลักดันสู่ตลาดต่างประเทศ”

15 มิ.ย. 2024
(มีคลิป)เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00น.ที่ผ่านมา ที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จ.ขอนแก่น ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ แผนงานการส่งเสริมผู้ประกอบการภูมิภาคสู่ตลาดโลก (Regional to Global Platfor m : R2G) รอบระดับประเทศ ประจำปี 2567 จัดโดยกองส่งเสริมและประส