วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

ค้นหา: ผ้าไหม

มข. พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นและสมาคมส่งเสริมผ้าผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น ร่วมจัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างสร้างสรรค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน”

21 พ.ค. 2024
(มีคลิป)เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคุ้มสีฐาน 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มข. ได้มีพิธีเปิดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างสร้างสรรค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน” โดยเป็นการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นและสมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้