วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ค้นหา: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข. ผนึกความร่วมมือกับ สวทช. ยกระดับการทำงานวิชาการ เสริมแกร่งทางวิชาการ เดินหน้าการวิจัย สร้าง และขยายนวัตกรรมการตรวจวัณโรค

30 มี.ค. 2023
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย เนคเทค ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีและการวิจัย เพื่อยุติวัณโรคและลงนามความร่วมมือทางวิชาการ มุ่งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และชีววิทยา ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) พร้อมเสริมทัพนวัตกรรมสมัยใหม่ แล