วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร Upskill การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ สำหรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติฯ รุ่นที่ 10

15 พ.ค. 2024
283

   สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสินติธรรม รักสคูล ดำเนินงานจัดอบรมหลักสูตร การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร โดยหลักสูตรนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล , ท่านไพโรจน์ มินเด็น ตุลาการศาลปกครองสูงสุด , ท่านปรัชญา อยู่ประเสริฐ ผู้พิพากษาอาวุโสศาลแพ่ง, ท่านสุทธิธรรม รัตนแสนยานุภาพ เลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรร, นายธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม และ อาจารย์สุจินันท์ หรสิทธิ์ รองผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูลขอนแก่น, โรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม

หลักสูตรนี้มีการถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีการศึกษาดูงาน ณ ศาลแพ่ง (รัชดา) โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาพรวมของพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท พ.ศ. 2562  เทคนิคและกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย การฝึกปฏิบัติขึ้นโต๊ะเจรจาไกล่เกลี่ย ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ธรรมชาติของความขัดแย้ง ปัจจัยแห่งความสำเร็จ รวมถึงการฝึกพัฒนาบุคลิกภาพในการเตรียมตัวเป็นผู้ไกล่เกลี่ย ทั้งด้านการใช้คำพูด การฟังอย่างตั้งใจ และการขอโทษอย่างจริงใจ โดยผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้ฝึกปฏิบัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่ง อาญา และประเด็นสาธารณะโดยใช้สถานการณ์จำลอง และที่สำคัญในหลักสูตร มีการศึกษาดูงานที่ศาลแพ่งรัชดา เพื่อรับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการไกล่เกลี่ยโดยตรง รวมถึงได้เห็นสถานที่ ห้องปฏิบัติงานที่ใช้ในการเจรจาไกล่เกลี่ยในสถานการณ์จริง

การอบรมครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลต่างๆ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน และหน่วยงานภาคเอกชน โดยผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้จะได้รับ ใบประกาศนียบัตรรับรอง จากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสามารถยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ของกระทรวงยุติธรรม ได้ในลำดับต่อไป

ภาพ-ข่าว :  ชาลี  พรหมอินทร์  สำนักบริการวิชาการ มข.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นศ.สถาปัตย์ มข.ไอเดียล้ำ ออกแบบอาคารสูงรักษ์โลก เผยมุมมองอนาคตเมืองขอนแก่นในอีก 100 ปี   และกังสดาลใน 40 ปีข้างหน้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการ กับ บ.พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกัด และรับมอบรถจยย.ไฟฟ้า ไว้ใช้ประโยชน์ 35 คัน
“ออมสินยุวพัฒน์” ทีม ของแทร่ เวียงเก่า ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรม “ย่ำเกลือยืดเหยียดล้างคูคลองด้วยทักษะแพทย์แผนไทย”
สำนักบริการวิชาการ บูรณาการร่วมกับ อบต.ท่ากระเสริม เดินหน้าบริการวิชาการสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องด้านการศึกษาที่เท่าเทียมและเสมอภาค
นร.สาธิตศึกษาศาสตร์ มข. คว้าแชมป์หุ่นยนต์ระดับโลก Robocup Japan Open 2024 กลับสู่ประเทศไทยได้สำเร็จ
มข. จับมือ 7 หน่วยงาน จัด KM Show and Share เปิดพื้นที่พัฒนาศักยภาพ ต่อยอดกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร สู่นวัตกรรมการจัดการศึกษา