วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ส.ป.ก.ร่วมติดตามคณะรัฐมนตรีเกษตรฯและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปอาหารฮาลาลเนื้อสัตว์ พร้อมมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ และพบปะพี่น้องเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายวัฒนา มังธิสาร รองเลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางรจนพรรณ ณรงค์อินทร์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี นายอำนาจ เขม่นกืจ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ติดตามคณะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมว.กษ.) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปอาหารฮาลาลเนื้อสัตว์เพชรบุรี โดยรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ แก่เกษตรกร โครงการธนาคารโค – กระบือ และพบปะพี่น้องเกษตรกร รับฟังปัญหาอุปสรรค และสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกรโดยเร่งด่วน ณ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปอาหารฮาลาลเนื้อสัตว์เพชรบุรี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

ข่าว/ภาพ : ภาคีนัย กลิ่นกุล กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมติดตาม รัฐมนตรีเกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดลำปาง
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมติดตาม รัฐมนตรีเกษตรฯลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.แพร่
ส.ป.ก. ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนา 82 ปี กรมปศุสัตว์
ส.ป.ก. ร่วมพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พุทธศักราช 2567
ส.ป.ก. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และกิจกรรมจิตอาสา ณ พื้นที่โฉนดที่ดินฉบับแรกของประเทศไทย จ.พระนครศรีอยุธยา
คณะผู้บริหาร ส.ป.ก. บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 46 พรรษา