วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566

ข่าวปลอม อย่าแชร์! วัยหนุ่มสาวที่สุขภาพดี ค่าความดันอยู่ที่ 120/80 ผู้สูงวัยที่แข็งแรง ความดันอยู่ที่ 140/90

31 ส.ค. 2022
219

ตามที่มีการส่งต่อข้อความชวนเชื่อเกี่ยวกับวัยหนุ่มสาวที่สุขภาพดี ค่าความดันอยู่ที่ 120/80 ผู้สูงวัยที่แข็งแรง ความดันอยู่ที่ 140/90 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

.จากกรณีที่มีการส่งต่อข้อความเกี่ยวกับประเด็นวัยหนุ่มสาวที่สุขภาพดี ค่าความดันอยู่ที่ 120/80 ผู้สูงวัยที่แข็งแรง ความดันอยู่ที่ 140/90 ทางโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบโพสต์ดังกล่าวและชี้แจงข้อเท็จจริงว่าจากเนื้อหาข้อมูลมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ของโรคความดันโลหิตสูงในบทความ ทั้งในด้านข้อมูลสาเหตุ พยาธิสภาพและการดำเนินโรค ทำให้มีข้อมูลที่ผิดจากหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์ในทุกมิติ รวมทั้งยังมีการชี้นำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญของความจำเป็นของการควบคุมระดับความดันโลหิตเพื่อป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน อีกทั้งยังมีการกล่าวอ้างข้อมูลการวิจัยโดยไม่มีข้อมูลประกอบ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

.ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.rajavithi.go.th หรือโทร. 02 206 2900

.บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เป็นการกล่าวอ้างข้อมูลการวิจัยโดยไม่มีข้อมูลประกอบ จึงสรุปได้ว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว-0628929797 DasKLf.jpg 8JER4J.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg