วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

คณะวิศวฯ – ทันตะฯ – มข.คว้ารางวัลเกียรติยศจากเวที TQC 2566

11 มี.ค. 2024
189

3 คณะ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดี พร้อมผู้บริหารและบุคลากร, คณะทันตแพทยศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์  อดีตคณบดี และ คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย              ผศ.อังคณา บุญยืด คณบดี เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

2dhV7fCYTQ

ภายในงาน รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขึ้นรับรางวัลการบริหารสู่การเป็นเลิศ TQC ประจำปี 2566 โดยเป็น 1 ใน 10 องค์กรที่ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศนี้ แสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศทัดเทียมระดับสากล

JXSfMs2GxJ

ขณะเดียวกัน รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์  ได้รับรางวัล Leadership Excellence Award   ประจำปี 2566 จากการคัดเลือกของคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยมอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุด                    ขององค์กร ที่เป็นผู้ผลักดันให้องค์กรนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้อย่างต่อเนื่อง เกิดผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ จนได้รับรางวัล Thailand Quality Class Plus เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารองค์กรที่เป็นส่วนสำคัญในการผลักกันและกระตุ้นให้องค์กรทุกภาคส่วนในประเทศไทย ปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพระบบการบริหารจัดการให้เป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่ง รศ.ดร.ทพญ.วรานุช ปิติพัฒน์ ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ในสมัยนั้น

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าว ถือเป็นปีแรกในการพิจารณาการมอบรางวัล ในโอกาสครบรอบ 30 ปี สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  โดยในปีนี้ เข้ารับรางวัลทั้งหมด 21 ท่าน 

SjO4kuqnwy

ส่วน ผศ.อังคณา บุญยืด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มข. ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในหลักสูตร TQA Assessor Calibration 2022 และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัล คุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2566 จากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจประเมินองค์กรที่สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ภายใต้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติทั้ง 7 หมวด ที่ระบุจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่องค์กรจะนำไปปรับปรุงการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับความสามารถและขับเคลื่อนองค์กร  ให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืน และท้ายที่สุดก็จะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทัดเทียมและ ก้าวไกลสู่ระดับสากล

WryTpSXh2M

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพิธีมอบใบประกาศแก่ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา      ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพหรือ TQA assessor 20 ท่าน ได้มาร่วมงานประกาศรางวัลคุณภาพแห่งชาติในครั้งนี้

iA7tdEC6BT

สำหรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ Thailand Quality Award : TQA เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่องค์กรชั้นนำ           ของประเทศต่างมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรเพื่อให้ได้รับรางวัล  รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ถือเป็นรางวัลระดับโลก (World Class) เนื่องจากมีพื้นฐานทางด้านเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่างๆ หลายประเทศทั่วโลกนำไปประยุกต์ องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาคการผลิตและการบริการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ องค์กรที่มีวิธีปฏิบัติและผลการดำเนินการในระดับมาตรฐานโลกจะได้รับการประกาศเกียรติคุณด้วยรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล Thailand Quality Class : TQC เมื่อปี พ.ศ. 2561                            เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศที่ได้รับรางวัลนี้ในระดับมหาวิทยาลัย  คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เคยได้รับรางวัล ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัล TQC Plus ด้าน People เมื่อปี 2564  คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัล TQC เมื่อปี พ.ศ. 2564

ภาพ-ข่าว/ผานิต ฆาตนาค

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นศ.สถาปัตย์ มข.ไอเดียล้ำ ออกแบบอาคารสูงรักษ์โลก เผยมุมมองอนาคตเมืองขอนแก่นในอีก 100 ปี   และกังสดาลใน 40 ปีข้างหน้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการ กับ บ.พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกัด และรับมอบรถจยย.ไฟฟ้า ไว้ใช้ประโยชน์ 35 คัน
“ออมสินยุวพัฒน์” ทีม ของแทร่ เวียงเก่า ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรม “ย่ำเกลือยืดเหยียดล้างคูคลองด้วยทักษะแพทย์แผนไทย”
สำนักบริการวิชาการ บูรณาการร่วมกับ อบต.ท่ากระเสริม เดินหน้าบริการวิชาการสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องด้านการศึกษาที่เท่าเทียมและเสมอภาค
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร Upskill การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ สำหรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติฯ รุ่นที่ 10
นร.สาธิตศึกษาศาสตร์ มข. คว้าแชมป์หุ่นยนต์ระดับโลก Robocup Japan Open 2024 กลับสู่ประเทศไทยได้สำเร็จ