วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

 สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน” การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในฯ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลัง กำหนด” รุ่นที่ 6

11 มี.ค. 2024
107

สำนักบริการวิชาการ มข. Up Skill ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ โดยจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “วิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐอื่น ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลัง กำหนด” รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเอเชีย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน วิธีการ กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และจัดทำเอกสารให้ครบถ้วนตามมาตรฐานด้านคุณสมบัติ (รหัส 1000-1300) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และของหน่วยงานของรัฐอื่น สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน วิธีการ กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และจัดทำเอกสารให้ครบถ้วนตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน (รหัส 2000-2600) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และของหน่วยงานของรัฐอื่น ได้เรียนรู้แนวทางวิธีการและเทคนิคในการให้คำปรึกษา รู้แนวทางวิธีการในการตรวจการกำกับดูแล การสอบทานระบบควบคุมภายใน และได้เรียนรู้แนวทางในการสอบทานระบบบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีผู้เข้าอบรมได้แก่ ผู้บริหารและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  โดยอาจารย์ปนัดดา พลปัถพี ผู้ชำนาญการด้านงานตรวจสอบภายในควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ผ่านการตรวจประเมินจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในระดับดีเยี่ยม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และการฝึกปฏิบัติ มาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน ฝึกปฏิบัติตามโจทย์ที่กำหนด ฝึกปฏิบัติวิธีการตรวจสอบ ของผู้ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเทคนิควิธีการฝึกปฏิบัติงานตรวจสอบ เลือกตามตัวอย่างที่โจทย์กำหนด

ภาพ-ข่าว :  ชาลี  พรหมอินทร์  สำนักบริการวิชาการ มข.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
นศ.สถาปัตย์ มข.ไอเดียล้ำ ออกแบบอาคารสูงรักษ์โลก เผยมุมมองอนาคตเมืองขอนแก่นในอีก 100 ปี   และกังสดาลใน 40 ปีข้างหน้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการ กับ บ.พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกัด และรับมอบรถจยย.ไฟฟ้า ไว้ใช้ประโยชน์ 35 คัน
“ออมสินยุวพัฒน์” ทีม ของแทร่ เวียงเก่า ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรม “ย่ำเกลือยืดเหยียดล้างคูคลองด้วยทักษะแพทย์แผนไทย”
สำนักบริการวิชาการ บูรณาการร่วมกับ อบต.ท่ากระเสริม เดินหน้าบริการวิชาการสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องด้านการศึกษาที่เท่าเทียมและเสมอภาค
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดหลักสูตร Upskill การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ สำหรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติฯ รุ่นที่ 10
นร.สาธิตศึกษาศาสตร์ มข. คว้าแชมป์หุ่นยนต์ระดับโลก Robocup Japan Open 2024 กลับสู่ประเทศไทยได้สำเร็จ