วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

อค-ปส. และ อปอ. ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2567 และมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการจัดซื้อของเล่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในพื้นที่ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 1

(มีคลิป)เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567  เวลา 10.00น.โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (อค-ปส.) นำโดย นายรัชรัถ นานาพานิช หัวหน้าหน่วยก่อสร้างสถานีไฟฟ้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมด้วยนายวีรศักดิ์ ชาติวรรณ หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมสถานีไฟฟ้าแรงสูง ,นางวรรณพร คราประยูร หัวหน้าหน่วยประสานงาน ,นางสาวจิตติมา อ้นขวัญเมือง หัวหน้าหน่วยพัสดุและจัดหา พร้อมผู้ปฏิบัติงานหน่วยก่อสร้างสถานีไฟฟ้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ นายวิษณุ วัฒนเวชรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พร้อมผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อปอ.) ร่วมในจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2567 และได้มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการจัดซื้อของเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้กับสถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ซึ่งอยู่ในพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูง ของโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุ การใช้งาน (อค-ปส.) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน โดยเน้นจัดการเรียนรู้และการจัดประสบการณ์ผ่านสื่อของเล่น ซึ่งเป็นการเล่น ในห้องเรียนและเล่นกลางแจ้ง ใช้ของเล่นเป็นสื่อการเรียนรู้ มีทั้งแบบประดิษฐ์ของเล่นเองจากธรรมชาติ และของเล่นจากการจัดซื้อ ให้เด็กปฐมวัย เกิดการเรียนรู้และได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยมีแพทย์หญิงสุจิรา ขวาแซ้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เป็นผู้รับมอบ  

      ด้านนายรัชรัถ นานาพานิช หัวหน้าหน่วยก่อสร้างสถานีไฟฟ้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ. ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการมอบเงินงบประมาณสนับสนุนโครงการจัดซื้อของเล่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นในครั้งนี้ว่า “วันนี้ในนามของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในส่วนงานวันเด็กวันนี้ทาง กฟผ.ได้มามอบกำไรคืนสู่สังคม กฟผ.เองก้มีนโยบายด้าน CSR ที่จะดูแลพื้นทีชุมชนที่อยู่ใกล้สถานีไฟฟ้า วันนี้ทาง กฟผ.มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการจัดซื้อของเล่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่นเด็กเพื่อเพิ่มทักษะด้านความคิด ด้านอารมณ์ ด้านการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย เพื่อเป็นการเติมเต็มของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ที่ขาดแคลนอยู่ครับ”นายรัชรัถ นานาพานิช หัวหน้าหน่วยก่อสร้างสถานีไฟฟ้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ.กล่าว

        นายวิษณุ วัฒนเวชรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ.พร้อมผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อปอ.)ในฐานนะ กฟผ.ในพื้นที่ได้กล่าวเสริมว่า “วันนี้ยินดีที่ได้เดินทางมาร่วมงานวันเด็ก สถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกับทางโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (อค-ปส.)ในวันนี้ ทางด้านฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ.อยากจะขอแจ้งประชาสัมพันธ์เตือนถึงพี่น้องประชาชน ข้อควรระวังของพี่น้องประชาชนที่ปลูกอ้อย ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวอ้อยเพื่อส่งโรงงานน้ำตาล เกษตรกรไม่ควรเผ่าไร่อ้อยอาจมีผลกระทบต่อเสาสายระบบส่งไฟ อาจเกิดการขัดข้องและเป็นอันตรายได้ สุดท้ายฝากถึงโรงงานน้ำตาลด้วยถึงการรณรงค์ไม่ซื้ออ้อยที่เผาจากเกษตรกรด้วยนะครับ”นายวิษณุ วัฒนเวชรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ.กล่าว

      ด้านนางปิยะนันท์ โพธิชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ได้เป็นตวแทนกล่าวขอบคุณทาง กฟผ.ว่า “วันนี้ในนามตัวแทนของสถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ขอขอบพระคุณทาง กฟผ.ที่ได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อของเล่นเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทั้งในที่ร่มและกลางแจ้งตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบต่อไป จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้”นางปิยะนันท์ โพธิชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่นปิดท้าย

           ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 1 (Job No. RTS2-01-S08) และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กนักเรียน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการยอมรับในการดำเนินงานของโครงการฯ กฟผ. ต่อไป

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 d7zHSwy.jpeg MB9x2v.jpeg d08ssC8.jpeg DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ MEnXPR.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
การเปิดรับสมัคร สมาชิกวุฒิสภา หรือ สว ที่หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น  มีผู้สนใจมาลงทะเบียนมีจำนวนมาก
MUT KHON KAEN 2024 เปิดตัว กุญแจที่ 3 กุญแจไขความลับ เข้าสู่ มหานครขอนแก่น พร้อมแต่งตั้ง ขวัญใจเคี้ยง Super Store
MUT KHON KAEN 2024 สุดปัง อลังการ Miss Universe Khon Kaen 2024 เปิดตัว ล้ำ ทันสมัย ด้วย Motto  Khon Kaen The Metropolis Never Stop 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านวิชาการ กับ บ.พาวเวอร์ เน็คซ์ จำกัด และรับมอบรถจยย.ไฟฟ้า ไว้ใช้ประโยชน์ 35 คัน
มข.จัดงาน “วันความดันโลหิตสูงโลก” พบคนอายุน้อยป่วยเพิ่มขึ้น เสี่ยงสุขภาพเสื่อมก่อนวัย
“มทบ.23 มอบทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพล”