วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566

คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคจังหวัดสุโขทัย

ส.ป.ก. ร่วมติดตาม รองนายกฯ สมศักดิ์ เทพสุทิน และ รมช.กษ.อนุชา นาคาศัย พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคจังหวัดสุโขทัย
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี และนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคฯในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

โอกาสนี้ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้มอบหมายให้ นายกฤษณะ ดีปาละ ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก. และนายดำรงค์ ไชยโย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย นางกรรณิการ์ พึ่งเงิน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดินและเจ้าหน้าส.ป.ก.ที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามงาน เพื่อรับทราบการตรวจราชการ ปัญหาและประเด็นข้อสั่งการของท่านรองนายกฯ รมช.กษ. และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ส.ป.ก.จากการประชุมครั้งนี้

ข่าว/ภาพ : จิรพงษ์ สุวรรณปฐมกุล กลุ่มตรวจและประสานราชการ สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 dWgJ6WZ.jpeg MAaG61.jpeg MB9x2v.jpeg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ MEnXPR.gif ลอยกระทง ddHjwyR.jpeg ddHjiNI.jpeg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ซ้ำซาก ครั้งที่2/2566
ส.ป.ก.ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2566
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยว ถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา
รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน กรณีแก้ไขปัญหาป่าไม้และที่ดินในรูปแบบนิคมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2566
ส.ป.ก.ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วัดศรีสุดารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร