วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

พลังชาว DPU รันมหาวิทยาลัยและประเทศสู่ความยั่งยืน

01 พ.ค. 2023
3396

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงาน DPU Sustainability Expo นิทรรศการการศึกษานำทุกคนสู่ความยั่งยืน รู้จัก SDGs ที่ประชาคมโลกกำลังร่วมด้วยช่วยกัน และชมนิทรรศการ Sustainability Education 2023 จากนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร และกิจกรรมน่าสนใจตลอดงาน เพื่อร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยและประเทศไทยให้ยั่งยืนและดีกว่าเดิม

            สำหรับประเทศไทย เรื่องความยั่งยืน (Sustainability) และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาตั้งแต่ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ซึ่งต่อมาทางองค์การสหประชาชาติ (UN) จึงได้นำเสนอวาระการพัฒนาหลังปี พ.ศ. 2558 (Post-2015 development agenda) ภายใต้หัวข้อ “Transforming our world: the 2030 Agenda for sustainable development” โดยวาระ “การพัฒนาที่ยั่งยืน 2030” นี้ ทำให้มีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย (Proposed goals) และ 169 เป้าประสงค์ (Proposed targets) รวมถึงตัวชี้วัด (Indicators) ของแต่ละเป้าประสงค์ ร่วม 232 ตัวชี้วัด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือติดตามสภาวะของการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งจะเป็นประหนึ่งแผนที่นำทางสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก

            เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย มีความครอบคลุม 5 มิติ ได้แก่ การพัฒนาด้านคน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สันติภาพความยุติธรรม และความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา โดยภายในงาน DPU Sustainability Expo ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นหลัก ผ่านนิทรรศการทางวิชาการ การเสวนา กิจกรรมน่าสนใจของคณาจารย์และนักศึกษา เพื่อช่วยกันสร้างสังคมแห่งการยั่งยืนที่เริ่มต้นได้ด้วยตัวเราทุกๆ คน เพียงแค่ลงมือทำ

            ภายในงาน DPU Sustainability Expo มีการตั้งจุดคัดแยกขยะ มีการรีไซเคิลขวดน้ำพลาสติก ซึ่งเป็นขยะที่สามารถพบได้มากที่สุดในแต่ละวัน มีการพานำชมแปลงผักในโครงการ “มากินผักที่มอเรามั้ย” ซึ่งใช้ปุ๋ยจากเศษอาหาร มีการออกร้านสินค้าเพื่อความยั่งยืนจากบุคลากร มีการเปิดตัวสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดเพื่อใช้ในมหาวิทยาลัย มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเสื้อผ้ามือสองที่มีสภาพดีเพื่อลดการซื้อใหม่โดยไม่จำเป็น ชาว DPU ได้สัมผัสกับ YOUเทิร์น PLATFORM บริหารจัดการพลาสติกใช้แล้ว โดย GC นอกจากนี้ยังมีการแจกต้นไม้ พันธุ์ไม้ยืนต้นเพื่อช่วยฟอกอากาศจากกรมป่าไม้ มีกิจกรรมเวทีทอล์คโชว์จากเหล่าบรรดา Green Idol คนรุ่นใหม่ร่วมพูดคุยผลักดันสร้างอนาคตใหม่ และ มีกิจกรรมสอน “รำกระบอง” เพื่อพัฒนาส่งเสริมทั้งด้านร่างกาย สมาธิ และจิตใจ

sXndME.png ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Dp1Qd0.png 2wk8Dt.jpg 2wcwIv.jpg


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ภริยานายกรัฐมนตรี ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มธบ.สุดปัง จัดกิจกรรรม “เปิดโลก 2.3 M Followers” สร้างแรงบันดาลใจเฟรชชี่ต่อยอดสู่อาชีพด้านออนไลน์
นศ.ไอเดียเจ๋ง! ใช้ NFT-Token กระตุ้นเศรษฐกิจ หมุนเวียนการท่องเที่ยว ดัน “SUKJAI SMART TRAVEL” ร่วมสถานประกอบการ
ตลาดงานยุคหลังโควิด เสวนา New Gen & New Chapter of Thailand’s Tourism: คนรุ่นใหม่และการท่องเที่ยวบทใหม่ของประเทศไทย
ม.ธุรกิจฯ เปิดบ้าน Onsite แรกในรอบ 3 ปี ชวน Dek66 มา Build Your Story สร้างโอกาสดี ๆ ในงาน ‘DPU FLIX’ OPEN HOUSE
เด็กฟิล์มใจฟู DPU เหมาโรงพาชม “ใจฟูสตอรี่” จัดเต็มกิจกรรม Exclusive Talk กับ ผกก. พฤกษ์ เอมะรุจิ