วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

OR ผนึกกำลังพันธมิตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกซ้อมการระงับเหตุกรณีเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหล พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2567″

เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2567 บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมกับคณะอนุกรรมการงานป้องกันและแก้ไขการรั่วไหลของน้ำมัน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Marine Oil Spill Response Bangkok Area Subcommittee : BASC) ภายใต้สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (Oil Industry Environmental Safety Group Association : IESG) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกซ้อมการระงับเหตุกรณีเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหล พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2567″ (Bangkok Oil Spill Response Exercise : BOSE) เป็นปีแรก โดยมีนายพิทักษ์ วัฒนพงศ์พิศาล ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า และนางกาญจนี อุดมกุลวณิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการคลังปิโตรเลียม OR พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมเปิดงานฯ

1-3

นางกาญจนี เปิดเผยว่า การฝึกซ้อมการระงับเหตุกรณีเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมรองรับแผนจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ ทั้งด้านความรู้ ทักษะการใช้อุปกรณ์และการประสานงาน ซึ่งจะช่วยทำให้การแก้ไขปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันเป็นไปอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนและสังคมในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

2-4

การดำเนินการครั้งนี้ ประกอบไปด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกซ้อมการระงับเหตุกรณีเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหล ตามโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) ของแผนขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวฯ เป็นการฝึกซ้อมครั้งแรกของ BOSE โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกซ้อมฯ จำนวน 120 คน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตัวเอง และทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

3-3 5-3
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
OR เดินหน้าขับเคลื่อนลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ผ่านโครงการแยก แลก ยิ้ม School Camp ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
OR – เวียตเจ็ทไทยแลนด์ เติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) เที่ยวบินนำร่อง กรุงเทพฯ – ดานัง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
โออาร์ เร่งประสานงานผู้ผลิตไบโอดีเซล ขอความร่วมมือโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ ช่วยเหลือเกษตรกรจากปัญหาราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำ
 ‘พีทีที สเตชั่น และ คาเฟ่ อเมซอน ได้รับรางวัลแบรนด์แห่งปีระดับโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
Café Amazon จัดการแข่งขัน Café Amazon Barista Championship ประจำปี 2567 ยกระดับทักษะบาริสต้า เพื่อส่งมอบการบริการที่มีคุณภาพสู่ผู้บริโภค
OR ได้รับการประกาศ Excellence in Knowledge Management จาก APQC ประจำปี 2024