วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

มข.ร่วมกับกระทรวง อว. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี หนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

04 ก.ค. 2024
65

ฝ่ายวิสาหกิจและสังคมยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรีให้แก่ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิและพื้นที่ใกล้เคียง ภายใต้แนวคิดการสนับสนุนชุมชนและความยั่งยืน (community support and sustainability) พร้อมกันนี้ได้ร่วมต้อนรับ น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร กลุ่มพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ที่วัดบางอำพันธ์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

image

รศ.ดร.ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการ  “การพัฒนาอาชีพผู้ให้บริการโดรนเกษตรเพื่อรองรับแรงงานคืนถิ่นซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19” หนึ่งในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ลงพื้นที่ให้บริการชุมชน  ได้รายงานการดำเนินโครงการที่ดูแล ว่า โครงการฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) นำเสนอผลงานตัวแบบเชิงธุรกิจ (Business model) พื้นที่การเรียนรู้ออนไลน์ พร้อมสื่อดิจิทัล  และตัวแบบเชิงพัฒนา (Development model) ในการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนานักบินโดรนเกษตรมืออาชีพ  ซึ่งช่วยสร้างนวัตกรนักบินโดรนเกษตรมืออาชีพ กว่า 60 ราย และก่อตั้งชมรมนักบินโดรนเกษตร จ.ชัยภูมิ  ซึ่งช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้การใช้โดรนเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ให้แก่เกษตรกร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

P1272077-0

จากการนำเสนอผลงานการพัฒนาอาชีพผู้ให้บริการโดรนเกษตรฯ น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. กล่าวว่า ชัยภูมิ ถือเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่การเกษตรและเกษตรกรอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ก็มีปัญหาในเรื่องของการทำการเกษตร เช่น เรื่องของแหล่งน้ำ การใช้สารเคมีในการทำการเกษตร เป็นต้น ตนจึงได้สั่งการให้ผู้บริหารและหน่วยงานในกระทรวง อว. ทุกหน่วยร่วมกันระดมสมองและหาวิธีการแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยนโยบายเร่งด่วนคือ การจัดหาเครื่องมือช่วยทำการเกษตรที่จัดอยู่ในกลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ และหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายภาครัฐ อาทิเช่น นโยบาย “โดรนแก้จนเพื่อการเกษตร” เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสหรือผลกระทบจากสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร ลดต้นทุนให้กับเกษตรกร ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

P1271981

สำหรับการให้บริการตรวจสุขภาพฟรีครั้งนี้เป็นการแสดงถึง การอุทิศตนเพื่อสังคม (social devotion) และการสนับสนุนชุมชน (community support) นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และโครงการป้องกันและชะลอภาวะโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Chronic Kidney Disease Northeast Thailand – CKDNET)  ซึ่งมุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เน้นการตรวจคัดกรองโรคที่พบบ่อยในภาคอีสาน เช่น โรคมะเร็งท่อน้ำดี โรคพยาธิใบไม้ในตับ โรคไต  รวมถึงบริการทันตกรรม ตรวจฟัน ขูดหินปูน และให้ความรู้ด้านการป้องกันและดูแลสุขภาพ

P1271789-0

โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) หลายประการ ได้แก่ เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), เป้าหมายที่ 6 การจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน (Clean Water and Sanitation), เป้าหมายที่ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent Work and Economic Growth) และเป้าหมายที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation, and Infrastructure) ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยเน้นให้ประชาชน มีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ภาพ-ข่าว / เบญจมาภรณ์  มามุข  

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
วันศรีนครินทร์ ประจำปี 2567 มีผู้มีจิตการกุศล ร่วมโทรศัพท์ บริจาคเเงินสมทบกองทุนวันศรีนครินทร์กว่า 26 ล้านบาท
รองเท้าต้านเชื้อแบคทีเรีย! นศ.มข. คิดค้นนวัตกรรม สเปรย์เคลือบรองเท้ากันน้ำ ป้องกัน ขจัดคราบ ต้านเชื้อแบคทีเรีย
สำนักบริการวิชาการ ถอดบทเรียนจากประสบการณ์งานฝีมือสู่หลักสูตรฝึกทักษะอาชีพคนพิการ ‘แบรนด์ฝ้ายลายสอง’และ ‘แบรนด์หัวถนนแฮนด์เมด’
นร.สาธิตฯ มข. ศักยภาพระดับโลก คว้ารางวัลระดับอาเซียนถึง 2 รางวัล จากงานแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 10 ASPC 2024
สายมูตัวจริงห้ามพลาด! ททท. จัดงาน “ศรัทธา อีสานมูแฮง” ชวนสัมผัสโลกแห่งความศรัทธาและพลังแห่งมูเตลู มูให้ปังกับเกจิอาจารย์วัดดังแห่งที่ราบสูงอีสาน วันที่ 19-21 กรกฎาคมนี้ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
สำนักบริการวิชาการ มข. จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร“แนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยฯ