วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

(ททท.) โดยภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระตุ้นการท่องเที่ยว“อีสานเขียว เที่ยวหน้าฝน ดลบันดาลใจ” นำร่องจัดกิจกรรม Nakhon Kaen Sabaidee Vientiane Networking Golf Competition 2024ณ สนามกอล์ฟสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟ คลับ จังหวัดขอนแก่น

(มีคลิป)การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมและหอการค้า จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดหนองคาย ชมรมผู้บริหารสนามกอล์ฟเขาใหญ่-โคราช และชมรมสนามกอล์ฟในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มกอล์ฟเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเมืองและเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในชื่อกิจกรรม Nakhon Kaen Sabaidee Vientiane Networking Golf Competition 2024 ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 12.00 -20.00 น. ณ สนามกอล์ฟสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟ คลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , นายสมสัก วิไลทอน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ขอนแก่น และ นายอนุสัก พันทุไล ประธานสมาคมกอล์ฟนครหลวงเวียงจันทน์ เป็นประธานการแข่งขันฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการส่งเสริมและตอกย้ำภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวในช่วงวันธรรมดา รวมทั้งเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนของจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าวจากจังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี และ สปป. ลาว รวมทั้งสิ้นกว่า 150 คน ด้านจาก นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า


จากการดำเนินงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มุ่งเน้นการดำเนินการทางการตลาด เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง เหนือในช่วงฤดูฝน หรือ Green Seasons ภายใต้แนวคิด “อีสานเขียว เที่ยวหน้าฝน ดลบันดาลใจ” ซึ่งเน้นการเผยแพร่โฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวต่างๆที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดในการไปเยือนในช่วงฤดูฝนนี้ และได้มีการจัดทำโปรโมชั่นเพื่อเสนอขายแก่นักท่องเที่ยวในช่องทางต่างๆร่วมกับหน่วยงาน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น จึงได้มีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมกระตุ้นตลาดผ่านการจัด Event marketing เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มตลาดนักกอล์ฟในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยความร่วมมือระหว่างภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงาน ททท. ทั้ง 3 จังหวัด ที่มีสินค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและศักยภาพด้านกอล์ฟ ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย ตลอดจนภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ทั้ง 4 จังหวัด ผนวกกับชมรมผู้บริหารสนามกอล์ฟเขาใหญ่-โคราช และชมรมผู้ประกอบการธุรกิจสนามกอล์ฟใน สปป.ลาว จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ Nakhon Kaen Sabaidee Vientiane Networking Golf Competition 2024 ซึ่งจะมีการหมุนเวียนจัดการแข่งขันฯ ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มกอล์ฟและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนเชื่อมโยงไปสู่พื้นที่ สปป.ลาว ในอนาคตต่อไป


นอกจากการจัดกิจกรรมแข่งขันฯ ซึ่งเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนของจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน หรือ Green Season จะได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางสำหรับนักกอล์ฟในฐานะกีฬาสันทนาการ และเป็นแรงผลักดันหลักสำหรับการทำตลาดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เพื่อดึงดูดความสนใจของสนามกอล์ฟในตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีกิจกรรมสันทนาการหลายๆ ประกอบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นำเรื่องกอล์ฟและไลฟ์สไตล์ มากระตุ้นให้เกิดความต้องการในการท่องเที่ยวสำหรับนักกอล์ฟที่มักมองหาสนามกอล์ฟที่มีความท้าทายในสถานที่ที่สวยงาม ซึ่งทำให้พวกเขาต้องเดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆ ความดึงดูดใจของกอล์ฟไม่เพียงแต่กระตุ้นความต้องการเดินทางไปยังสนามกอล์ฟที่ได้รับการยอมรับเท่านั้น

แต่ยังมีส่วนช่วยอย่างมากในการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปยังธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องการจัดกิจกรรมในรูปแบบการแข่งขันเพื่อเชื่อมโยงและกระจายตัวนักกอล์ฟในภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเชื่อมโยงในภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านกอล์ฟรวมทั้งแลกเปลี่ยนโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟและธุรกิจต่างๆ ซึ่งมีทั้งกลุ่มที่เป็นนักกอล์ฟ (golfers) กลุ่มนักธุรกิจที่เล่นกอล์ฟ (business leisure) รวมถึงกลุ่มครอบครัวและผู้ที่ไม่ใช่นักกอล์ฟ (non-golfers) อีกด้วย การจัดโปรโมชั่นหรือแพ็คเกจที่ครอบคลุมและหลากหลาย จะทำให้ดึงดูดนักกอล์ฟรวมทั้ง สามารถนำเสนอขายสินค้าประเภทบริการเชิงสุขภาพ (wellness) ในรูปแบบสปาและการนวดอัตลักษณ์อีสาน (นวดขิดเส้น) และธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ร้านอาหาร ซึ่งใน 3 จังหวัดที่เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมมีร้านอาหารที่ได้รับรางวัล หรือร้านอาหารแนะนำในคู่มือ Michelin Guide Thailand อีกด้วย
ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานขอนแก่น โทร. 0 4322 7714 – 15 Facebook : ททท.สำนักงานขอนแก่น TAT Khonkaen Fanpage

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
   เรือนจำร้อยเอ็ด บูรณาการจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีผู้ต้องขังมีภาวะหัวใจหยุดเต้นในเรือนนอน
ททท.สำนักงานอุดรธานี จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยว“อุดรเที่ยวง่าย เที่ยวสบาย ได้ทั้งไหว้ ได้ทั้งกิน”
จะเที่ยวเมืองรอง เที่ยวลดหย่อนภาษี มีจังหวัดอะไรไหนมาดู
ปลุกกระแส! งาน TTM+ 2024 พร้อมสู่ปียิ่งใหญ่ท่องเที่ยวไทย 2568 รองรับ Tourism Hub
ว้าวๆ!!นั่งรถไฟเที่ยวลาว เริ่มเปิดขบวนสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์-เวียงจันทน์ ก.ค.นี้
รมว.ท่องเที่ยวต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบิน Iberojet Airlines