วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

รัฐบาลห่วงใยครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำประกันอุบัติเหตุให้ฟรี จ่ายสูงสุด 1 แสน เชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกันอุบัติเหตุ

(28 มิถุนายน 2567) นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ห่วงใยครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้ว ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและความมั่นคงในชีวิตก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลตระหนักดี ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กนักเรียนและเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับบริษัทไทยพาณิชย์ โพรเทค จำกัด (SCB Protect) จัดทำประกันอุบัติเหตุให้แก่ครูและบุคลากรของ ศธ. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรของ ศธ. 

นายคารม กล่าวว่า การดำเนินการจัดทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนี้ เพื่อเป็นสิทธิพิเศษสำหรับครูและบุคลากรของ ศธ. ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 3 เดือน 90 วัน เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. 2567 เป็นต้นไป โดยสามารถเริ่มลงทะเบียนรับสิทธิ์การประกันอุบัติเหตุ ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. 2567 เป็นต้นไป ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จะเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ ในส่วนผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถลงทะเบียนได้ที่ สกสค. ประจำจังหวัด

ทั้งนี้ ประกันความอุบัติเหตุดังกล่าว มีรายละเอียดผลประโยชน์คุ้มครอง ดังนี้ ผลประโยชน์การเสียชีวิตทุกกรณี จำนวน 1,000 บาท ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุหรือการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวน 5 หมื่นบาท และ ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพภาวะสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุสาธารณะ จำนวน 1 แสนบาท

สำหรับเงื่อนไขความคุ้มครองทั้งหมด 5 ข้อ ได้แก่จำกัดจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์โดย 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ตลอดระยะเวลาโครงการ ผู้รับสิทธิ์ต้องเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่ทำประกันภัย ระยะเวลาคุ้มครอง 3 เดือน (90 วัน) โดยวันที่เริ่มความคุ้มครอง จะเริ่มวันที่ 28 ก.ค. 2567 ขอสงวนสิทธิ์ให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้สมัครที่กรอกข้อมูลตรงตามบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ กำหนดให้ทายาทโดยธรรม เป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย กรณีต้องการเรียกร้องสินไหมทดแทน สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.fwd.co.th/th/claims/ หรือติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
รัฐบาลยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพทั่วประเทศ มีผลบังคับใช้แล้ว 140 แห่ง
ยกระดับอุตสาหกรรมโดรนเพื่อการเกษตร ผ่านการสนับสนุนโครงการ “1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ) One Tambon One Digital” สร้างระบบนิเวศทางดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก
ครม.เห็นชอบหลักการการปรับเพิ่ม เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครู
เผย รัฐบาลปรับโครงสร้างพลังงานไฟฟ้า ลดการผูกขาดภาคเอกชน ดำเนินโครงการนำร่องการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดในรูปแบบการทำสัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง (Direct PPA)
เผยข่าวดี รัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกร ผลักดันโครงการ “ปุ๋ยคนละครึ่ง” เตรียมเสนอ ครม. พิจารณาเร็วๆ นี้
ข่าวดี เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานภาคประมงตามฤดูกาล ตำแหน่งเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล รายได้ 5.7 หมื่นบาท สัญญา 5 เดือน