วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.และคณะ ลงพื้นที่ ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ในโครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

10 มิ.ย. 2024
67

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.และคณะ ลงพื้นที่ ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ในโครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ณ พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

1220856
วันที่ 9 มิถุนายน 2567 นาย สมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วยนางสาวสุนิสา เอกธิการ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ในโครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ณ พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมี
1220857

จ.ส.ต.อติพัฒน์ ผิวขาว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับและรายงานการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ในโครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 โดยการจัดงานจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567

ข่าว/ภาพ : อลงกรณ์ ซอนจำปา กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.

1220863
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ส.ป.ก. ลงพื้นที่ติดตามงานการจัดที่ดินแปลงว่างในผืนดินพระราชทาน อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีพ.ศ. 2568 วาระที่ 1
ส.ป.ก. ประชุมกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดินที่ได้รับคืนจากผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฏหมาย ครั้งที่ 1/2567
ส.ป.ก. ร่วมพิธีเปิด “โครงการพัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2567
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจร ครั้งที่ 2/2567
ส.ป.ก. ร่วมติดตาม รัฐมนตรีเกษตรฯลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดภูเก็ต