วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

ส.ป.ก. ร่วมพิธีเปิดการประชุมสภาปกครองศูนย์พัฒนาชนบทบูร ณาการสำหรับเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ 24 พร้อมมอบเหรียญรางวัลการพัฒนาชนบท Aziz-Ul Haq ให้แก่บุคลากร

08 มิ.ย. 2024
73
 วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายกฤษณะ ดีปาละ ผู้ตรวจราชการกรม นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดการประชุมสภาปกครองศูนย์พัฒนาชนบทบูรณาการสำหรับเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ 24 พร้อมมอบเหรียญรางวัลการพัฒนาชนบท Aziz-Ul Haq ให้แก่บุคลากร โดยมี นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี รัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการ จาก 5 ประเทศ เข้าร่วม ได้แก่ ฟิจิ อินโดนีเซีย บังคลาเทศ อิหร่าน และเมียนมาร์ และมีผู้แทนระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม อินเดีย ลาว มาเลเซีย ปากีสถาน ศรีลังกา เนปาล และฟิลิปปินส์ ณ ห้องอัลฟ่า โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ กรุงเทพฯ
1218078

สำหรับศูนย์พัฒนาชนบทบูรณาการสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific : CIRDAP) ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1979 ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลที่มีพลวัตในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยมีประเทศสมาชิก 15 ประเทศ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาชนบทแบบบูรณาการและการบรรเทาความยากจนสำหรับผู้คนและชุมชนในชนบท รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในสมาชิก CIRDAP ที่เกิดขึ้นผ่านการประชุมร่างนโยบายและการแสดงเจตจำนงของ CIRDAP ที่สามารถเอาชนะความท้าทายต่าง ๆ ในภูมิภาคผ่านความร่วมมือร่วมกันมาเป็นระยะเวลา 45 ปี

1218082

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ CIRDAP ได้มีการทำงานร่วมกันเพื่อหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาที่ปฏิบัติได้จริงและยั่งยืนเพื่อรับมือกับสิ่งที่ท้าท้ายในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อริเริ่มเสนอการประกาศ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม เป็น “วันพัฒนาชนบทโลก” ต่อที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังในพื้นที่ชนบท ซึ่งประเทศไทยหวังว่าข้อริเริ่มนี้จะประสบความสำเร็จได้ในปี 2567 พร้อมเชื่อมั่นว่า ประเทศไทย และ CIRDAP ยังคงเสริมสร้างความร่วมมือและนโยบายร่วมกัน ต่อไป

1218085

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบเหรียญรางวัลการพัฒนาชนบท Aziz-Ul Haq จำนวน 3 รางวัล และมอบเหรียญรางวัล Aziz-UI Haq Rural Development Medals จำนวน 9 รางวัล ให้แก่บุคลากรและองค์กร ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาชนบท เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ลดความยากจน และเพิ่มความมั่นคงทางอาหารของชาวชนบทในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ในระดับโลก หรือมีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานขององค์การ CIRDAP สำหรับเหรียญพัฒนาชนบท Aziz-Ul Haq เป็นเหรียญที่ CIRDAP จัดทำขึ้น เพื่อรำลึกถึงนายอะซิซ-อุล ฮัก (Mr. Aziz-Ul Haq) ผู้ล่วงลับ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการคนแรกของ CIRDAP และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและป่าไม้ของบังคลาเทศอีกด้วย

ในส่วนของ ส.ป.ก. ขอถวายมุทิตาสักการะแสดงความยินดี พระครูสุจิณนันทกิจ (พระอาจารย์สมคิด จรณธัมโม) เจ้าอาวาสวัดโป่งคำและเจ้าคณะอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน เนื่องในโอกาสได้รับเหรียญรางวัลพัฒนาชนบท ปี 2567 Aziz-UI Haq Rural Development : Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific (CIRDAP)

ข่าว : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ภาพ : สมชาติ รัตนมาลี กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ส.ป.ก. ลงพื้นที่ติดตามงานการจัดที่ดินแปลงว่างในผืนดินพระราชทาน อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีพ.ศ. 2568 วาระที่ 1
ส.ป.ก. ประชุมกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดินที่ได้รับคืนจากผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบด้วยกฏหมาย ครั้งที่ 1/2567
ส.ป.ก. ร่วมพิธีเปิด “โครงการพัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2567
ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจร ครั้งที่ 2/2567
ส.ป.ก. ร่วมติดตาม รัฐมนตรีเกษตรฯลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดภูเก็ต