วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

เสริมพลังองค์กร สำนักบริการวิชาการ จัดอบรมกลยุทธ์ “เขียนรายงานประเมินตนเอง” มุ่งสู่ EdPEx ที่ดีเลิศ รุ่นที่ 2

31 พ.ค. 2024
375

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา  ณ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และกระบวนการของผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ  กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม โดยเน้นย้ำในภารกิจด้านการมุ่งส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต การจัดทำหลักสูตรระยะสั้น สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ โดยกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงาน ซึ่งส่งผลดีต่อทั้งตัวบุคคลเอง และองค์กรโดยรวม

  วิทยากรได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.สุพินดา คูณมี และ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิค และ องค์ความรู้ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยตั้งเป้าให้ผู้เข้าอบรมสร้างความเข้าใจการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และกระบวนการของผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ และวิเคราะห์โครงร่างองค์กรเชื่อมโยงกับเกณฑ์ EdPEx ในแต่ละหมวดและจำแนกจุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเอง นำไปสู่การทำแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ผู้เข้าอบรมประกอบไปด้วย คณะแพทศาสตร์,สำนักหอสมุด,สถาบันภาษา,คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Staff: SAR รุ่น 2 (นายฐกฤต อนุพล/นักวิชาการศึกษา,นางสาวเสาวลักษณ์ ราชำ/นักวิชาการศึกษา
ผู้ประสานงานหลัก:นางรชตวรรณ พรมภักดี (หัวหน้าภารกิจการตลาดและความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน)

ภาพ-ข่าว :  ชาลี  พรหมอินทร์  สำนักบริการวิชาการ มข.

ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าว/สนใจลงโฆษณาติดต่อ นิตยา สุวรรณสิทธิ์ -0628929797 7003315842a3e5554.jpeg tz01.jpeg 2_07b2fa84021c11013.jpeg sm02.jpeg green-white-background06.jpeg cropped-kk0012-scaled-3.jpeg ลิงค์สำรองการฟังวิทยุออนไลน์ FM101.MHZ radio20766.gif


เรื่องที่เกี่ยวข้อง
“ISAAN PRIDE 2024” มข. เฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ ขับเคลื่อนความหลากหลาย ร่วมสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม
สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ติวเข้มเทคนิคและแนวทางการนำเอาเกณฑ์ EdPEx สู่การปฏิบัติ เป็นรุ่นที่ 4
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด้วยนวัตกรรมฝายดินซีเมนต์ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน
ชื่นชม มข. ได้รับการยกย่องให้เป็น “องค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อคนพิการ” จากคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล หลักสูตร “Risk Management” รุ่นที่ 11
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาล หลักสูตร “กลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ”