วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ขอนแก่น ระดมสินค้าของดีของเด่น 4 ภูมิภาค จำหน่ายในงาน “เสน่ห์วิถีของดี 4 ภาค@ขอนแก่น” ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ กระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค

31 มี.ค. 2023
ขอนแก่น ระดมสินค้าของดีของเด่น 4 ภูมิภาค จำหน่ายในงาน “เสน่ห์วิถีของดี 4 ภาค@ขอนแก่น” ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ กระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค เมื่อเวลา 17:00 น. วันที่ 31 มีนาคม 2566 นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น นางสาวอัญชนิดา กมลเพชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น นายประกิต ทองแท่งไทย รองประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร ระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กับ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด

31 มี.ค. 2023
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการส่งเสริมให้เยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจวินัยจราจร ระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กับ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัดวันนี้ (29 มีนาคม 2566) เวลา 10.00 น. นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดย นายรัฐธีย์ ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และ บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด โดย ดร.อารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด

ส.ป.ก. ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ร่วมกันของการเกษตรกรรมและการผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ร่วมกับผู้แทน GIZ Thailand สถาบันวิจัย Fraunhofer และบริษัท AgriPV-Solution ผ่านระบบ conference

31 มี.ค. 2023
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายอุกฤษฎ์ อินทาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและแผนงาน นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้พื้นที่ร่วมกันของการเกษตรกรรมและการผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ (Agrivoltaics หรือ APV) ร่วมกับ Ms. Lisa Faust ผู้จัดการโครงก